Zincir Kesilmesi, Çapraz Bağlanma ve Jel Oluşumu Nedir?

Zincir Kesilmesi, Çapraz Bağlanma ve Jel Oluşumu Nedir?

Zincir kesilmesi: Çok sayıda monomerden meydana gelen polimerlerin radyasyon etkisiyle bağların kırılması sonucu küçük moleküllere bölünmesidir.

Çapraz bağlanma: Polimer zincirlerinin ya kendi aralarında ya da kendi içinde (nadiren), kovalent bağlarla bağlanması sonucunda oluşan yapılara denir.

Jel oluşumu: Çapraz bağlı polimerlerin çözücü içindeki fiziksel durumudur. Polimer, çözücü içinde çapraz bağlı oluşundan dolayı çözünemez, çözücü moleküllerini absorbe ederek şişerler ve jel yapısını oluştururlar.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.