Zincir Kesilmesi, Çapraz Bağlanma ve Jel Oluşumu Nedir?

Zincir Kesilmesi, Çapraz Bağlanma ve Jel Oluşumu Nedir?

Zincir kesilmesi: Çok sayıda monomerden meydana gelen polimerlerin radyasyon etkisiyle bağların kırılması sonucu küçük moleküllere bölünmesidir.

Çapraz bağlanma: Polimer zincirlerinin ya kendi aralarında ya da kendi içinde (nadiren), kovalent bağlarla bağlanması sonucunda oluşan yapılara denir.

Jel oluşumu: Çapraz bağlı polimerlerin çözücü içindeki fiziksel durumudur. Polimer, çözücü içinde çapraz bağlı oluşundan dolayı çözünemez, çözücü moleküllerini absorbe ederek şişerler ve jel yapısını oluştururlar.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.