Zalimlere Karsı okunacak DUA


Haksızlık ve zalimlere karsı okunacak dualar

Her türlü sıkıntımızda, her ne konuda olursa olsun; ister zalim bir düşman olsun veya herhangi bir müsibet; her zaman dinimize uygun yaşamalı ve Kuran-ı Kerim’i ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sünnetlerini, hadislerini kendimize rehber edinerek Cenab-ı Mevladan dualalar ile yardım talep etmeliyiz.

Zalime ve Haksızlık Yapanlara Karşı Okunacak Dualar

Mümtehine Suresi 4 ve 5. Ayetlerde geçen Zalim ve Zulüm Eden kimse için okunacak dua:

Dua : 
“Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr. Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm.”

Anlamı :
“Ya Rabbi! Yalnız sana tevekkül ettik ve yalnız sana yöneldik, sana giden yolu tuttuk. Dönüş de ancak sanadır. Ya Rabbi! Bizi kafirlere fitne yapıp, onlara ezdirmekten muhafa buyur. Ya Rabbi! Bizi bağışla. Şüphesiz Aziz ve hakim olan sadece Sensin.”

Zalimin şerrinden kurtulmak ve Zafer Kazanmak için;

Hz. Peygamberimizin(s.a.v) bize öğrettiği şekilde Zalim ve Zulm edenlere karşı korunma ve zafer kazanma duası:

Okunuşu:

“Rabbi e’ınnî ve lâ tu’ni ‘aleyye vensurnî ve lâ tensur ‘aleyye vemkürlî ve lâ temkür ‘aleyye vehdinî ve yessirlil-hüdâ vensurnî ‘alâ men beğâ ‘aleyye. Rabbic’alnî leke şekkârâ. Leke zekkârâ. Leke rahhâbâ. Leke mıtvâ’â. Leke muhbitâ. İleyke evvâhen münîbâ. Rabbi tekabbel tevbetî, va’ğsil havbetî ve ecib da’vetî ve sebbit huccetî ve seddid lisânî, vehdi kalbî, veslül sehîmete sadrî.”

Anlamı:

“Rabbim! Bana yardim et, aleyhime olan seylere yardim etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylastir. Bana zulmeden kimseye karsi yardim et. Rabbim! Beni Sana çok sükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygi gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimsen yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahimi temizle, duami kabul buyur, delilimi sabit kil, dilimi dogru yap, kalbime hidayet ver, gögsümün kin ve hasedini çikar.” (Tirmizi, De’avat, 114; Ibn Hibban, Ed’iye, No:947; îbn Ebi Seybe, Dua, No: 29381)

Düşmana karşı galip gelmek, zafer kazanmak için dua

Bu duayı bizzat Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)  yapmıştır;

“Allâhumme munzile’l-kitâbi serî’a’l-hisâb, ihzimi’l-ahzâb. Allâhumehzimhum ve zelzilhum.”

“Ey Kitâb’ı indiren ve hesabı çabuk gören Allah’ım! Düşmanları hezimete uğrat. Allah’ım! Onları perişan et ve sars.” (Nevevî, el-Ezkâr: 188)Kategorisi : En Güzel DualarYazı Hakkında Fikriniz varmı ??