XRD Nedir? X-Işını Kırınımı nedir?

XRD Nedir? X-Işını Kırınımı nedir?

XRD X-Işını Kırınımının (X-Ray Diffraction) kısaltılmasıdır.
Kırınım olayı, aralarındaki uzaklık d olan ve aynı Miller indislerine sahip düzlemlerden yansıyan x-ışınlarının girişimleri sonucu oluşur.

XRD Nerelerde Kullanılır?

Nitel ve nicel malzeme analizlerinde kullanılır. Ayrıca kristal yapı çözümü ve arıtımı için de kullanılmaktadır.

Kristal Yapı Analizlerinde Neden X-Işınları Kullanılır?

Bragg yasasının sağlanması için kullanılan fotonların dalga boyunun atomlar arası uzaklıklara yakın olması gerekir. X-ışınlarının dalga boyu bu aralıkta olduğu için kristal yapı analizleri için uygundur.

Taramalı Elektron Mikroskobu Nedir?

Taramalı Elektron mikroskobu (SEM), elektronları kullanarak örnek yüzeyinden yüksek çözünürlüklü görüntü alınmasını sağlayan sistemlerdir. SEM, örnek yüzeyinin üç boyutlu görüntülerinin  belirlenmesinde son derece kullanışlı bir yöntemdir.

1930 yılında Manfred Von Ardenne bu yöntemin bulunuşunda öncülük etmiştir. Charles Oatley SEM cihazını ilk olarak ticari hale getirmiştir.

 

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.


admin

admin

ESR Sistemi ile Neler Ölçülür, Neler Yapılabilir?

ESR sistemi ile “paramanyetik numuneler” ölçülür. Herhangi bir biçimde gama radyasyonuna tutulan veya paramanyetik hale getirilen numuneler toz veya katı halde ESR’de ölçülür. ESR’ yapılan çalışmalar şöyledir:

.dozimetrik çalışmalar
.arkeolojik ve jeolojik yaş tayini
.tek kristal ölçümleri (açıya bağlı olarak)
.diğer numunelerin ESR çalışmaları yapılır( biyolojik, kimyasal vs…)

admin

admin

Termal Analiz Deneylerinde Hangi Deney Koşulları Etkilidir?

Numune miktarı ve tane iriliği, numune paketlenmesi, numune çevresindeki atmosfer ve ısıtma hızı deney sonucunu etkileyen en önemli faktörlerdir.

admin

admin

DSC Eğrileri Ne Hakkında Bilgi Verir?

DSC eğrileri, numune entalpisinin zamana göre değişiminin (dH/dt) sıcaklığa karşı çizilen grafikleridir.

admin

admin

DSC, DTA ve TGA Nelerin Kısaltmasıdır?

DSC, Differential Scanning Calorimeter
DTA, Differential Thermal Analysis
TGA, Thermo Gravimetric Analysis

İngilizce kelimelerinin başharflerinin alınması ile yapılan kısaltmalardır.

Taramalı Elektron mikroskobu (SEM) Nasıl Çalışır? Ne İşe Yarar?

Taramalı Elektron mikroskobu (SEM) Nasıl Çalışır? Ne İşe Yarar?

[…] yüzeyin derin bölgelerinden (yaklaşık 300 nm’ye kadar) gelen daha yüksek enerjili elektronlardır. Bu enerjideki elektronlar bir fotoçoğatıcı tüp tarafından tepit edeilemeyecek kadar […]