Veri ne demek?


Ayrıca bakınız : Data

veri

a. 1. Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: İstatistik veriler. 2. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: Bir romanın verileri. 3. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları: İstatistik veriler. 4. Bilgi, data: “Eldeki tüm veriler, sızmadan önce gene dayanamayıp onu aradığımı gösteriyor.” –E. Şafak. 5. mat. Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey. 6. bl. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

Güncel Türkçe Sözlük


veri

Durmaksızın

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


veri   İng. data

Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimi. Elverişlilik, kişiler ya da özdevimli makinelerle iletişim, yorum ya da işleme uygunluk biçiminde düşünülür, bk. bilgi.

 BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü 1981


veri   İng. data  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


veri   İng. datum

1. Sonuç çıkarmak, çıkarsama yapmak, ya da bir incelemeyi sürdürmek için gerekli olaylara, ilişkilere ve sayısal ham bilgilere verilen ad. 2. Bir araştırmada sorunun çözümünü sağlamak amacıyla derlenen bilgiler.

 BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974


veri   İng. data  BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü


veri   İng. data

Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı.

 BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü 1978


veri   İng. data

Deneysel ölçümler ya da sayımlar sonucu elde edilen sayılar kümesi.

 BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü 1983


veri   İng. data

Deneyler ya da gözlemler sonunda elde edilen nicel ya da nitel değerler,

 BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü 1983


veri   İng. datum

Nesne, olay ve süreçlerin bilimsel araştırılmasında nicel sonuçlara, yasalara ulaşabilmek için sağlanması gereken ön bilgi ve ölçüm.

 BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981


veri   İng. data

Deneyle bulunmuş veya bilinen bilgiler.

 BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007


veri   İng. data

1. Çözüme ulaşmak için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi. 2. Bilgisayar için işlenebilir duruma getirilmiş sayısal ya da sayısal olmayan bilgi.

 BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 1983


veri   İng. data

bilişim: Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli, biçimsel ve uzlaşımsal gösterimi.

 BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980


veri   İng. data

Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde edilen nicel veya nitel değerler.

 BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


veri   İng. data

Bir gözlem yordamı ya da ölçme aracıyla elde edilmiş ve çeşitli düzeylerde işlenerek çözümlenmiş bilgi gereci.

 BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981Etiketler: , , , ,

Kategorisi : Tartişma KonularıYazı Hakkında Fikriniz varmı ??