Uzay Sonlumudur!! Sonsuzmu??

Turkish-media Sitesinde dolasırken bir uyenin konusu dikkatimi cekti konuyu sizler icin buraya da ekledim!!

uzay sonludur aha ispatı

uzay sonsuzmu
uzay sonsuzmu

önce uzayı sonsuz bir cisim kabul edelim ve ondan sonlu bir parça kopardığımızı varsayalım. bu parçayı (mesela 10 metrekare) kopardığızda geriye kalan sonlu mu yoksa sonsuz mudur? eğer sonlu denirse cevap: geriye kalan sonlu ise ve kopardığımızda sonlu olduğuna göre,

sonu +sonlu =sonlu düşüncesine göre uzay sonlu demektir. eğer sonlu miktarda parçayı kopardığımızda geriye kalan miktar sonsuzdur denirse devam ediyorum: bu kopardığım parçayı tekrar yerine koyuyorum. şimdi soruyorum: şimdiki hali kopardığım andaki halinden daha mı büyük yoksa eşit mi? eşit derse,

cevap: halbuki “bir cisme sonlu bir cisim eklenince, eklenmeden önceki halinden büyük olur.” akli delili gereğince bu cevabı yanlış demektir. dolayısıyla şahıs bu soruya, yani: kopardığım parçayı eklediğimde, bu parçayı eklemeden önceki halinden büyük olur mu? şeklindeki soruya: “evet büyük olur” demek zorundadır.

devam ediyorum: ama siz bu parçayı eklemeden önceki haline de sonsuz demiştiniz. soruyorum: sonsuzdan daha büyük bir boyut olur mu? mantıken olmaz. dolayısıyla eğer siz parçayı eklediğimde, eklemeden önceki halinden büyüktür diyorsanız, parçayı eklemeden önceki haline de sonlu demek zorundasınız. ve ben sonlu miktardaki uzaya, sonlu miktar ekleyince yine sonlu miktar uzay olur. yani bu delil uzayın ve bütün cisimlerin sonlu boyutta olduğunu ispatlıyor.

** tatbik delili adı verilen ve olayların geçmişe doğru sonsuza dek gidemeyeceğini ispatlayan bir delildir :

neden…………………………………..eser A silsilesi

neden…………………..eser B silsilesi

:A (2005 yılı) silsilesi ve B (2000 yılı) silsilesi düşünelim. ikisi de geçmişe doğru sonsuza dek olaylar zinciri şeklinde gittiğini varsayalım. ancak B silsilesi, A silsilesinden sonlu miktarda eksik olan bir silsile olsun. düşünelim: B olaylar silsilesi , sayıca A silsilesinden küçük mü, eşit mi? “eşit” denirse, olmaz, çünkü başta kabul ettik ki : sonlu miktarda küçük bir silsiledir bu B silsilesi (2000 yılı)

dolayısıyla B olayları, A olaylarından sayıca küçük diyeceksiniz.

soru: siz B’ yi sonsuz olaylar zinciri kabul ettiniz. A ‘ dan olayların sayısı küçük derseniz, daha siz nasıl B ‘ye sonsuz sayıda olay diyeceksiniz? çünkü bir olaylar silsilesinden (A’ dan) küçük dediğiniz silsileye sonsuz sayıda diyemezsiniz. sonlu sayıda demek zorundasınız.

bunu kabul ettinizse , şimdi A ‘ya bakalım, siz B ‘yi sonlu sayıda silsile kabul edince, B ‘den yani sonlu sayıdaki olaylar silsilesinden, sonlu miktar büyük olan silsile de sonludur. demek ki A silsilesi de sonludur. yani iki silsile de aslında sonludur.

bu delil olayların geçmişe doğru sonsuza dek gitmeyeceğini gösteren tatbik delilidir.

aslında tam böyle değil ama ben basitçe anlattım.

ateistlerin savunduğu , olayların sonsuza dek geri gittiği görüşünü çürüten bir delildir.

Konu hakkında fikirlerinizi önemsiyoruz…

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 1

Your email address will not be published.


kemal

kemal

Tek bir yöne giderse, bir süre sonra başladığı yere geri döner. Buna benzer bir kavram, içinde yaşadığımız uzay için de geçerli olabilir. Böyle bir uzaya sonlu, fakat sınırsız uzay denir. Kozmologlar uzayımızın sınırsız olduğunu düşünüyorlar (yani bir yönde ilerleyip geri dönmeksizin sonsuza kadar gidebiliriz).