Üç Yumurta Hikaye oku

Üç Yumurta Hikaye oku

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ülkelerden birinin padişahı, her gün öğleden sonra sarayın odalarından birine girer ve saatlerce çıkmazmış. Başkalarının bu odaya girmeleri yasakmış.

Bu padişahın çok yiğit bir oğlu varmış. Başka hiç kimse bunun yaptığı yiğitlikleri yapamazmış. İşte bu oğlan, annesiyle babasından başka kimsenin giremediği bu odayı merak etmeye başlamış ve annesine orada ne olduğunu sormuş. Annesi de ona;

“Orada senin beşik kertme nişanlın olan, dünya güzeli peri padişahının kızının resmi var.” demiş.

Bunu duyan oğlan hemen odaya girip nişanlısının resmini yanına alarak, onu aramak üzere yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dağlar dereler aşmış, yorulduğu yerde konaklamış, acıktığı yerde karnını doyurmuş ve her önüne çıkana bu peri kızının yerini sormuş ama hiçbir yerde onun izine rastlayamamış. dersimiz.com Günler sonra, karşısına ak sakallı, her şeyi bilen yaşlı bir bilge çıkmış ve oğlana aradığı kızın, çok uzaklardaki bir çölün ortasında bulunan bir sa­rayın içinde yatan, kara bir yılana ait üç yumurtanın birisinin için­de olduğunu söylemiş. Ayrıca, peri kızını bu yumurtadan nasıl çıkaracağını da ayrıntılarıyla anlatmış.

Bilge ihtiyarın yanından ayrılan şehzade, on gün batımı gittikten sonra, ihtiyarın anlattığı saraya ulaşmış. Pencereden içeriye bakınca, sarayın ortasında, kara bir yılanın kıvrılıp yattığını görmüş. Yılanın oradan uzaklaşmasını beklerken, saraya girip çıkan eli silahlı cinler görmüş. Bunların sayısı kum kadar çokmuş. Öğle vakti olunca tüm cinler görünmez olmuş, yılan da su içmeye gitmiş. Bunu fırsat bi­len prens, hemen yumurtaları alarak oradan kaçmış.

Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, derken çok susamış ama çölün ortasında hiçbir yerde su yokmuş. Sonunda bu susuz­luğa dayanamayan oğlan yumurtalardan birini kırınış ama kırma­sıyla yumurtanın da toz olup uçması bir olmuş. Oğlan çaresiz yine yola koyulmuş ve bir zaman gittikten sonra, dayanamayarak ikinci yumurtayı da kırınış. Bu yumurta da toz olmuş.

Sonunda suya ulaşan şehzade, elinde kalan son yumurtayı suya kırmış. Bu yumurtanın içinden, bütün güzelliğiyle bir peri kızı çıkmış ve delikanlıya, önceleri bir padişahın oğluna nişanlı olduğunu ama cinlerin kralının da kendisiyle evlenmek istediğini, kendisi bunu istemeyince de cinlerin onu bu yumurtanın içine hapsettiğini anlatmış. Diğer iki yumurtada da kendisi gibi kızların olduğunu söylemiş. Bunları dinleyen oğlan, peri kızına; “Senin nişanlın benim” demiş.

İkisi de birbirlerini buldukları için çok sevinmişler.

Şehzade, kızı atının terkisine atıp, saraya getirmiş ve kırk gün kırk gece süren bir düğünle evlenmişler.

Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine…

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.