Türkiye Vatandaşlık Başvurusu yapmak !!

Türk Vatadanşlıgına nasıl başvuru yapabiliriz.?

2017 yılı Türk Vatandaşlığı açısından önemli bir yıldır. 12 Ocak 2017 günü resmi gazete yayımlanan ve Vatandaşlık Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile Türkiye’de yatırım yapan veya ülkemizde  ev alan yabancılara istisnai vatandaşlıkiçin başvuru hakkı getirilmiştir. Ancak bundan sadece aşağıda belirtilen şartları taşıyan yabancılar yararlanabilecektir.

Mezkur yönetmeliğin 20. maddesine yapılan ekleme uyarınca istisnai vatandaşlık için aranan şartlar şunlardır;

1- En az 2.000.000.-USD (iki milyon ABD doları) sabit sermaye yatırımı yapan yabancı. (bu rakamda bir yatırım olup olmadığını T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından tespit edilecektir.

2- En az 1.000.000.-USD (bir milyon ABD doları) tutarında taşınmazı (ev, rezidans) tapu kayıtlarında 3 yıl satılmaması şerhi konulmak kaydıyla ev satın alan yabancı (bu meblağın tespiti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacaktır)

3- En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu tespit edilen yabancı

4- En az 3.000.000.-USD (üç milyon ABD dolarını) tutarındaki mevduatını 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıran yabancının başvuru hakları olacaktır.

Son günlerde gündemde olan yatırımcıların vatandaşlık başvurusu dışında 5901 sayılı kanun kapsamındaki diğer başvurular da normal seyrinde devam etmektedir. Bunlar ekseriyetle “Evlilik Nedeniyle Vatandaşlık” ve “İkamet Sebebiyle Vatandaşlık“dır. Sitemizin bu bölümünde Vatandaşlık Başvuru Formlarını (VAT 6 formu, VAT 4 formu vb) bulacaksınız. Ayrıca Vatandaşlık başvurusunun red edilmesi halinde itiraz ve dava yolları hakkında bilgi verilmektedir.

Evlilik Sebebiyle Vatandaşlık: Ülkemizde vatandaşlık başvurusunda en çok rastladığımız sebep Türk Vatandaşı ile evli olanların başvurusudur. Bu başvuruda kişilerin sadece evli olmaları yeterli değildir. Evlilik Birliğinin en az üç (3) senesini doldurmuş olması ve çiftlerin birlikte yaşıyor olması ve Kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak açısından bir sakıncasının bulunmaması gerekmektedir.

Vatandaşlık Başvurularında Yetkili Makam: Yabancının bulunduğu şehirdeki Valilik‘tir. İstanbul’da başvuruları inceleme ve dosya açma işlemleri Valiliğe bağlı olarak hizmet vermekte olan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’dür.

Başvuru Nasıl Yapılır ? Vatandaşlık başvurusunda dosyanızı açtırabilmeniz için öncelikle aşağıdaki istenen belgeleri eksiksiz tedarik etmeniz gerekmektedir.

 1. İstenen belgelerden birisi olan Başvuru Formları (VAT formları)  aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.
 2. Yabancıdan istenen evrakların büyük bir kısmı yabancının T.C’deki kendi konsolosluklarından temin edilebilmektedir. Bu evrakları kendi konsolosluklarından temin edemezler ise yabancının kendi ülkesinin Nüfus Müdürlüklerinden Apostilli olarak edinmeleri gerekmektedir.
 3. Evrakların Apostilli olarak hazırlanması gerekmektedir. (apostil kırmızı renkli ve uluslararası geçerliliği olan bir mühürdür) apositil edilmiş belgenin o ülkedeki Türk Konsolosluğundan tasdik edilmesini tavsiye ederiz. Evrakların tercümesini Türkiye’deki noterlerden tercüme ettirilmesi gerekmektedir. (Yurtdışı tercüme kabul edilmemektedir)
 4. Tüm evraklarınız hazırlandıktan sonra “Başvuru Evrakları” öncelikle kontrol edilecek ve eksik evrak yoksa dosyanız açılacaktır.
 5. Başvuruda bulunacak Yabancının tüm evraklarındaki AD SOYAD ve DİĞER bilgiler birbirinin AYNI olması gerekmektedir. Örneğin; bir belgede ismi Natalya diğer belgede Natalia yazması halinde BAŞVURUSU İŞLEME ALINMAYACAKTIR.
 6. Başvuru sırasında veya başvuru yapıldıktan sonra çiftlerin boşanması halinde vatandaşlık başvurusu reddedilecektir. Ancak vatandaşlık kararı geldikten sonra ayrılan çiftlerde hak kaybı olmayacaktır.
 7. Sanıldığının aksine vatandaşlık başvurusu öyle hemen tamamlanan bir süreç değildir. Evlilik sebebi gibi en güçlü vatandaşlık başvurusunun dahi neticelenmesi 12 ay ile 24 ay arasında bir zamanı alabilmektedir.
 8. Vatandaşlık başvurusunun işleme alınmasının ardından çiftler iki (2) defa farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Komisyon tarafından mülakata tabi tutulacaklardır.

Evlilik Sebebiyle Başvuruda Gerekli Olan Belgeler Nelerdir ?

 1. Başvuru formu, (VAT-6 formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz)
 2. Türk Vatandaşı Eşine ait tam açıklamalı Nüfus Kayıt Örneği,
 3. Yabancının hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport ve bunun noter tasdikli tercümesi,
 4. Yabancının kendi ülkesindeki DOĞUM BELGESİ’nin APOSTİLLİ sureti ve NOTERDEN tasdikli tercümesi,
 5. Yabancının MEDENİ HAL BELGESİ (yani Türk vatandaşı ile yaptığı evliliğin yabancı ülke nufus kayıtlarında da işlenmiş olduğunu gösterir belge) Belge’nin APOSTİL ve NOTER tasdikli tercümesi,
 6. Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az 3 aylık ikamet tezkeresi (işlem gören herbir sayfanın noter tasdikli örneği),
 7. Türk Vatandaşının Nüfus Cüzdanının Fotokopisi,

İkamet Sebebiyle Vatandaşlık Ülkemizde uzun yıllardır ikamet etmekte olan yabancılardan beş (5) yılı doldurmuş olanlar aşağıdaki şartları taşımaları halinde vatandaşlık başvurusunda bulunma hakları bulunmaktadır. “Genel Başvuru Yolu” olarak da anılan ikamete dayalı vatandaşlık başvurusunda en önemli şart; yabancının geriye dönük beş (5) sene içerisinde altı (6) aydan daha fazla bir süre Türkiye dışında bulunmamış olması şartıdır. Aksi halde “ikamette kesinti” olduğu anlamına gelmekte başvuru işleme koyulmamaktadır.

İkamet Süresinin doldurup doldurmadığı Emniyete yapılacak olan “başvuru ile olacaktır”. Başvuruda yabancı uyruklu kişi, pasaport fotokopileri ve ikamet tezkere bilgileri ile hesaplamanın yapılmasını talep etmektedir. Yaklaşık 15 gün içerisinde de yabancının telefonuna sms ile bilgi gönderilmekte ve akabinde hesap cetveli gidilerek teslim alınmaktadır.

Vatandaşlık başvurusunda Turistik ikametler yani turistik oturma izinleri hesaba katılmamaktadır. Bu çok önemlidir çünkü sayılmayan ikametler aynı zamanda “ikamet hesaplamasında” dikkate alınmamaktadır.

İkamete Dayalı Başvuruda Gerekli Olan Belgeler Nelerdir ?

 1. Öncelikle bu başvuru 5901 sayılı Kanun’un 10. ve 11. maddelerine göre yapılmaktadır
 2. Yabancının Türkiye’de en az beş (5) yıldır yasal yollardan ikamet ediyor olması gerekmektedir. (kaçak olan bulunanlar bu haktan yararlanamazlar),
 3. Sözkonusu 5 yıl içerisinde yabancının Türkiye dışında geçirdiği süre altı (6) aydan fazla olmamalıdır. Bunun ispatı İL Emniyet Müdürlüğü’nden alınan ikamet hesaplaması ile yapılır,
 4. Yabancının Öğrencilik yılları bu süreye KATILMAZ,
 5. Başvuru Formu VAT-3 (aşağıdaki linkten indirebilirsiniz),
 6. Pasaport ve tercümesinin Noter tasdikli sureti,
 7. Medeni Hal Belgesi (evli mi, bekar mı, dul mu?) ilgili makamlardan alınan APOSTİLLİ ve NOTERDEN tercümeli,
 8. Evli ise, eş ve çocuklarının aile bağını gösterir Nüfus Kayıt Örneği,
 9. Genel Sağlık Durumunu gösterir Devlet Hastanesinden alınan SAĞLIK RAPORU,
 10. Türkiye’de kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin (örn. çocuklarının) geçimini temin edebildiğini ispatlayan gelir belgeleri (çalışma izni, maaşı, kira geliri vb),
 11. Varsa Türk vatandaşı olan akrabalarının Nüfus Kayıt Örneği,
 12. Başvuru tarihinden itibaren en az (3) aylık ileri doğru ikamet tezkeresi

Vatandaşlık Başvuru Formları

Vatandaşlık Başvurusunda kullanılan “Resmi Form”lar aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur. Formları indirdikten sonra okunaklı bir şekilde tükenmez kalem ile doldurarak diğer evraklar ile birlikte yaşadığınız şehrin “il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne” başvuruda bulunabilirsiniz. Nüfus müdürlükleri Valiliklere bağlı olarak çalışmaktadırlar.

18 Yaşını Tamamladıktan Sonra Yurtdışından Doğuma İlişkin Başvuru Formu VAT-1

Türk Vatandaşlığını Doğum Yeri Esasına Göre Kazanma Başvuru Formu VAT-2

Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması Başvuru Formu VAT-3

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Başvuru Formu VAT-4

Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması Başvuru Formu VAT-5

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması Başvuru Formu VAT-6

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yoluyla Kazanılması Başvuru Formu VAT-7

Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı İle Kazanılması Başvuru Formu VAT-8

Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Başvuru Formu VAT-9

Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı İle Kaybetme Başvuru Formu VAT-10

Türk Vatandaşlığını Kazanmak İsteyen KKTC Uyruklulara Ait Başvuru Formu VAT-11

Çok Vatandaşlığa Ait Başvuru Formu VAT-12

Çok Vatandaşlık Açıklamasının İptali Başvuru Formu VAT-13

3 yorum

 1. merhaba; türk vatandaşlığını başvuru yapmak için yazıcı katip gibi insanlardan yardım alabiliyormuyuz

 2. ben zaten bu ülkenin vatandaşıyım 🙁

Cevapla

---Lutfen Kibar bir sekilde yorum yapın---

Hakkında ForumTartisma

forumtartisma ailesi
Scroll To Top