Trigramlar, üç adet kesikli ve üç adet kesiksiz olarak ifade bulan iki tip çizginin, çeşitli şekillerde bir araya gelişleri ile gösterilir.

Kesiksiz çizgi YANG, kesikli çizgi ise YİN olan tarafı ifade eder. Daha çok doğanın etken ve edilgen yönleri ile , gece ve gündüz karakterindeki olayların bir yansıması olarak bilinirler. Bir bütünü oluşturan iki tarafın açılımlarıdırlar.

Feng shui ’de kullanılan ve 8 yönü temsil eden 8 adet trigram bulunur. Her yön bizim bir eylem alanımızla eşleşmektedir. Kökeni “I Ching” dir. Tao felsefesinin kutsal kitabıdır. Yaşamı doğru şekilde yaşamanın kullanım kılavuzudur da denilebilir. Ve trigramlar; Pa-kua’nın ( Bagua ) sekiz yönünden birine karşılık gelir. Bunların her biri pusulanın farklı bir yönü ile ilişkilidir.

Bu trigramlar, aynı zamanda bireylerin doğum tarihleri ile bağlantılı olarak tespit edilirler. Bu tespit her kişiye bir sayı atar. Yani her bireyir bir sayısı vardır. Bunun için diğer bir başlıkta sayınızı nasıl hesaplayacağınızı bulabilirsiniz.

Diğer trigramların ilişki düzenlerini de tanımak adına aşağıdaki trigram içeriklerine bir göz atabilirsiniz. İçerikler elbette büyük bir sembolizm içerirler. Her biri ayrı ayrı mevsim döngüleri ile, ya da başka bir tabir ile, bir sürecin mevsimsel döngüleri ile ilgilidirler. Daha sonra doğum bilgilerini öğrendiğiniz kişilerin trigramlarına ait temel özelliklere buradan da bakabilirsiniz.

K’an 

Kua sayısı; 1

Oturduğu yön; Kuzey,

Temsil ettikleri ; Ortanca oğlan

Odası; Yatak odası

Mevsimi; Kış

İlgili kavramları; Hırs, sıkı çalışma ve iç yönelimler, zor çalışma, zor koşullar. Mutlu bir trigram değildir.

Simgesi; Su

Elementi; Su

K’un 

Kua sayısı; 2

Oturduğu yön ; Güneybatı,

Temsil ettiği; Annelik,

Odası; Mutfak, dikiş odası

Mevsimi ; Yaz,

İlgili kavramları; Evlilik, ortaklıklar, ilişkiler,I chinge göre potansiyelini göstermesi için chien tarafından aktive edilmelidir.

Simgesi ; Toprak

Elementi; Büyük toprak

Chen 

Kua sayısı; 3

Oturduğu yön; Doğu

Temsil ettikleri; En büyük oğul,

Odası; Büyük oğulun yatak odası,

Mevsimi; İlkbahar başlangıcı,

İlgili kavramları; Kararlılık, beklenmedik değişimler

Simgesi; Göğe doğru süzülen ejderha

Elementi; Büyük odun

Sun 

Kua sayısı ; 4

Oturduğu yön; Güneydoğu,

Temsil ettikleri; En büyük kız,

Odası; Kızın odası,

Mevsimi ; İlkbahar sonu,

İlgili kavramları; Bütünlük, iç güç, nüfuz etmek,

Simgesi; Rüzgar

Elementi; Küçük tahta

Chien 

Kua sayısı ; 6

Oturduğu yön; Kuzeybatı

Temsil ettikleri ; Aile reisi, genellikle baba,cennet, enerji

Odası ; Çalışma odası, kiler, ana yatak odası.

Mevsimi; Sonbahar sonu, kış başlangıcı

İlgili kavramları; Güçlülük, enerji, dayanıklılık

Simgesi: Gökyüzü

Elementi : Büyük metal

Tui 

Kua sayısı; 7

Oturduğu yön; Batı,

Temsil ettikleri; En genç kız, göl,neşeyi gösteren ağız

Odası; Kızın yatak odası

Mevsimi; Sonbahar,

İlgili kavramları; Mutluluk,neşe, zevk ve tatmin duyguları,dışarı doğru zayıf, içeri doğru inatçıdır.

Simgesi; Ağız

Elementi; Küçük metal

Ken 

Kua sayısı; 8

Oturduğu yön; Kuzeydoğu

Temsil ettikleri; En genç oğul,beklemek, yalnızlık dönemi,

Odası; Genç oğulun yatak odası,

Mevsimi; Kış sonu,

İlgili kavramları; İç görü, sağlamlık, stabilite, ve bütünlük.

Simgesi; Dağ

Elementi; Toprak

Li 

Kua sayısı; 9

Oturduğu yön; Güney

Temsil ettikleri; Ortanca kız,

Odası; Ortanca kızın yatak odası

Mevsimi; Yaz başlangıcı,

İlgili kavramları; Güzellik, gülmek, sıcaklık, ısı ve kuraklık,parlaklık ve başarı,yıldırım,somut şeyleri, dışarıdan bakılınca verici olmayan ama içeri bakılınca zayıf ve kırılgan olanı temsil eder.

Simgesi; ateş

Elementi; ateş

Was this helpful?

0 / 0