Terminoloji Terimbilim Terim ne demek?

bir bilim, bir sanat, bir meslek ya da bir teknik dalına özgü terimlerin tümü.

Terminoloji ya da Türkçe olarak Terimbilim, genel anlamda terimler ve onların kullanımıyla ilgili bir bilim dalıdır ki, bu terimler araştırmaya dayalı özellikli metinlerde geçen sözcükler veya birleşik sözcükler şeklindedir. Terimbilim, Terminus öğretisidir. 

Mesleki terminoloji nedir?

Yüz binlerce kelime özel bilimsel, mesleki veya ticari terminolojik sistemlere aittir. Bu kelimeler belirli uzmanlık alanı dışındaki kişiler tarafından anlaşılamaz ve bu nedenle de kullanılamaz. Bir meslek grubuna ait terimler topluluğu o mesleğin mesleki terminolojisini oluşturur.

Terimbilim

terim yapımıyla ilgili sorunları ele alan, bu alanda uyulması gereken ilkeleri saptayan, yöntem oluşturan, terimleri her yönden inceleyen uygulamalı dilbilim dalı.

Terim nedir?

Terim kelimesi sayısız uzmanlık alanında kullanılan özel adlandırmalar olarak tanımlanır. İdeal bir terim mantıksal ve kendini açıklayıcı, aynı sistem içindeki diğer terimlerle uyumlu, dilin sözdizimsel ve morfolojik kurallarına uyan, türevler ve bileşikler üretebilen, netliğini etkilemeyecek ölçüde kısa ve diğer terimlerden farklı olmalıdır. Uzmanlık alanlarının niteliğine göre şekillenen terimler, o uzmanlık alanında etkili iletişim kurabilmek için büyük önem taşırlar.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.