Terleme ve Guatr ilişkisi

Tiroid bezi fazla calısan kisilerde terleme daha cok gözükmektedir…

Tiroid-guatr  bezi hızla çalışan kişilerde terleme fazladır.

Kanda aşırı tiroid hormonu bulunması metabolizmayı arttırdığından ter bezleri aşırı çalışarak terlemede artış meydana gelir.

El, koltuk altı ve ayakta oluşan aşırı terlemenin tiroid hastağından ileri gelip gelmediğini anlamak için tiroid hormonları (T3 ve T4) ve TSH hormon ölçümü yapılması gerekir.

Tiroid hastalığı olmadığı halde aşırı terleme versa bunun  nedenlerinin araştırılması gerekir. Bazen tüm  araştırmalara rağmen terleme yapan hiçbir neden ortaya konamaz. Bazı metabolizma hastalıkları, ateşli hastalıklar ve ilaçlar da terleme yapabilir.

Terleme genellikle 3 şekilde kendini gösterir:
1-    Stres nedeniyle oluşan tip: el içi, ayak tabanı ve koltuk altı terler.
2-    Bölgesel terleme
3-    Yaygın (vücudun her tarafında oluşan) terleme

Yaygın terleme sinir sisteminin (otonom sinir sistemi) aşırı çalışması nedeniyle oluşabildiği gibi metabolik hastalıklar, ateşli hastalık veya kanserler nedeniyle de oluşabilir. Bu tür terleme ergenlik çağında ve genelde %1 oranında görülür. Erkek ve kadında aynı sıklıkta olur.

Devamlı alkol alanlarda terleme fazladır. Erişkin yaşta yaygın terleme  başlarsa  aşağıda  sıralanan hastalıkların olup olmadığı  araştırılır:

-Sinir hastalıkları
-Bazı kanserler
-Hipertiroidi (tiroid bezi fazla çalışması)
-Şeker Hastalığı
-Ateşli hastalıklar
-Dideral ve bazı antidepresan ilaçlar terleme yapar
-Alkolikler
-Hodgkin hastalığı
-Verem (Tüberküloz)
-Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi)
-Ürit asit fazlalığı
-Gut hastalığı (kanda ürik asit yüksekliğiile oluşan hastalık)
-Feokromasitoma (böbrek üstü bezinde bulunan ve tansiyon yükselmesi ile kendini gösteren tümör)
-Menopoz dönemi

Terlemesi fazla olan bir kişide yapılacak tetkikler şunlardır:

-T3, T4,  ve TSH hormonları
-Açlık kan şekeri ve 3 saatlik şeker yükleme testi
-Kan ve idrarda adrenalin ve noradrenalin
-İdrarda metanefrin veya VMA testi
-Ürik asit ölçümü 
-PPD testi (Tüberküloz  taraması için)
-Akciğer Grafisi

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.