Subkutan (Deri altı) Tedavi Uygulaması Nasıl Yapılır?


Subkutan (Deri altı) Tedavi Uygulaması Nasıl Yapılır?

 1. Alerjen immunoterapi (alerji aşısı) alerjik rinit-konjonktivit (saman nezlesi-göz nezlesi) ve /veya astım hastalıklarında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bugünkü bilgilerimiz ile bu tedavi atopik dermatit (alerjik egzema), ürtiker (kurdeşen), besin alerjisi tedavisinde kullanılmamaktadır.
 2. Beş yaşından büyük hastalarda yapılmaktadır.
 3. Bu tedavinin ne zaman ve nasıl yapılacağını Çocuk Alerji Uzmanı doktorunuz karar verecektir. Tedavinin başlaması için genel olarak WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından da önerilen aşağıdaki kriterlere uygunluk aranmaktadır:
 4. a)Hastamızda ev tozu akarı, polen, küf gibi alerjen duyarlılığının deri testi ve/veya kan testleri ile saptanması
 5. b)Saptanan alerjinin klinik olarak uygunluğunun olması (örneğin çayır poleni alerjisi olan bireyin şikayetlerinin dış ortamda bahar-yaz aylarında ortaya çıkması gibi)
 6. c)Şikayetlerin ilaç tedavisi ile kontrol altına alınamaması
 7. d)Uzun süreli ilaç kullanım gereksinimi olması
 8. e)İlaçlara bağlı kabul edilemez yan etkilerin olması
 9. f)Hastanın ilaç tedavisini kullanmak istememesi
 10. g)Astımın kontrol altında olması (ciddi astımın olmaması, solunum fonksiyon testlerinde bozulma olmaması)
 11. Aşı tedavisinin aşağıdaki hastalıklardan biri olan hastalara yapılması sakıncalıdır:
 12. a)Kanser
 13. b)Kronik otoimmun hastalık
 14. c)Beta bloker (kalp-tansiyon ilacı) kullananlar
 15. d)İmmun yetmezlik (bağışıklık sistemi bozuklukları)
 16. Tedavinin etkinliği, nasıl yapılacağı, ne kadar süreceği ve yan etkileri ilgili bir bilgilendirme yazısı hastalarımıza ve/veya ebeveynlerine okutulmakta ve doktordan bilgi aldıktan sonra hastalarımızın ebeveylerinden tedaviye razı olduklarına dair imzalanmış onam formu alınmaktadır. Bu onamı vermeyen hastalara tedavi başlanmamaktadır.
 17. Aşı tedavisinin en önemli yan etkisi enjeksiyondan sonra özellikle 30 dakika içinde gelişme riski daha yüksek olan hayatı tehdit edici anaflaksidir (alerjik şok). Bu nedenle tedavi sonrası hastalarımızın 30 dakika bekleme odamızda beklemesi zorunludur. Bu süreyi beklemeden ayrılan hastalar ile ilgili sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu süre bitiminde hastalarımızın aşı yeri, hemşire veya doktor tarafından kontrol edilmekte ve aşı yerindeki kabartı hastanın aşı karnesine not edilmektedir. Hem doktor yanında hem de aynı gün evde oluşabilecek yan etkileri hastalarımızın not edip bir sonraki aşı tedavisine geldiklerinde enjeksiyon öncesi hemşire veya doktora bildirmeleri  tedavinin doz ya da süresi ile ilgili ayarlamaların doğru bir şekilde yapılabilmesini sağlayacaktır.
 18. Bu nedenlerden dolayı enjeksiyonların Alerji Uzmanı doktorunuzun bulunduğu yerde yapılması en uygunudur. Başka bir merkezde yapılan enjeksiyonlar sırasındaki tedavi ile ilgili (uygun doz, uygun enjeksiyon, her hangi bir yan etkiye etkin müdahale) aksaklık ve eksiklikliklerden hastalarımız ve ebveynleri sorumlu olacaktır.
 19. Hastalarımız enjeksiyon günleri ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalı, sıcak banyo, sauna ve uzun süreli duş yapmamalıdır.
 20. Aşılarını evden getiren hastalarımızın şişeleri mutlaka buz ile birlikte getirmesi, aşıları evde buzdolabında (buzlukta değil) saklaması gerekmektedir. Muayenehanemizde aşılar 4-8 C’de aşı dolabında, tedavi şişesinin üstüne hastanın ad-soyad ve telefonu hasta ve ebeveyninin nezaratinde yazılarak  saklanmaktadır.
 21. Aşı  tedavisi alan hastalarımız, doktorunuzun önerdiği ilaçları aksi belirtilmedikçe kullanmaya devam etmelidirler.
 22. Her enjeksiyon öncesi hastalarımız Alerji Uzmanı tarafından görülecek, tedavi alıp almayacağı ve tedavinin dozu belirlendikten sonra İmmunoterapi (aşı) odasına geçeceklerdir.

Lütfen aşı tedavisi kullanan ziyaretcilerimiz bize alt tarafdaki yorum bölümünden hikayelerini bize kışada olsa yazsınlar. sizden sonraki ziyaretcilerimiz çok cekindigimiz bu aşı hakkında biraz daha fikir sahibi olsunlar.Kategorisi : Alerji HastalıklarıYazı Hakkında Fikriniz varmı ??