Sorumluluktan kaçanlar ileride daha ağır yük yüklenmek zorunda…