Polimer Nedir? Polimerler Nasıl Sınıflandırılır?

Polimer Nedir? Polimerler Nasıl Sınıflandırılır?

Polimerler, çok sayıda molekülün kovalent bağlarla düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir.

Polimerler çeşitli şekilde sınıflandırılabilirler. Genel olarak doğal ve sentetik polimerler olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılabilirler. Sentetik polimerler ise kendi içinde alt başlıklara ayrılır:

a) Homopolimerler,
b) Kopolimerler,
c) Graft polimerler,
d) Çapraz bağlı polimerler.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.


admin

admin

Polimerleri Karakterize Etmekte Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Polimerler fiziksel ve kimyasal olmak üzere birçok yöntemle karakterize edilebilir.
Fiziksel yöntemler: İletkenlik, termal, mekanik, yoğunluk, ışıma, mikroskobik vb. özelliklerin tayin edilmesi.
Kimyasal yöntemler: Kimyasal yapı analizleri, spektroskopik yöntemler (FTIR, DSC, TGA, UV, ESR, NMR, ESCA), atomik absorpsiyon spektroskopisi, kromatografik yöntemler, vb.

admin

admin

Polimerlere Radyasyonun Etkisi Nedir?

Özellikle yüksek enerjili radyasyon (gama, x ve e-beam demeti), polimerleri oluşturan molekül ve atomların bağlarının kırılmasına ve neticede polimerlerin fiziksel, kimyasal, mekanik, termal, iletkenlik vb. özelliklerinin zayıflamasına neden olur.