PEYGAMBER Duası

Peygamber Efendimizden Güzel bir dua

en-guzel-dualar6

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber  sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:

“Allahumme aslih lî dînillezî huve ısmetu emrî ve aslih lî dunyâyelletî fîhâ meâşî ve aslih lî âhiretilletî fîhâ meâdî vec’ali’l-hayâte ziyâdeten lî fî kulli hayr vec’ali’l-mevte râhaten lî min kulli şer.”

Manası:“Allah’ım! Her işimin başı ve temeli olan inancımı doğru ve sağlam kıl. İçinde kazancım ve rızkım bulunan şu dünya hayatımı güzelleştir. Ebedi karargâhım olan ahiretimi mamur eyle. Benim için hayatı bütün hayır ve bereketleri kazanma vesilesi, ölümü de her türlü kötülükten kurtuluş sebebi kıl.”~

Hadis-i Şerif Müslim, Zikir, 71

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.


Günahların Bagışlanması icin dualar

Günahların Bagışlanması icin dualar

[…] Hureyre’den(r.a) rivayet olunduğuna göre  Hz.Peygamber (s.a.v),”Her kim güne  100 defa  aşağıdaki duayı […]

Günahların Bagıslanması icin Dua - Dua

Günahların Bagıslanması icin Dua - Dua

[…] Peygamberimiz (S.A.V.): “Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya […]

Tavsiye Edilen Salavat Duaları - En Güzel Dualar

Tavsiye Edilen Salavat Duaları - En Güzel Dualar

[…] Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  “Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur.” “Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun.” […]

Israrla Dua Edmek - En Güzel Dualar

Israrla Dua Edmek - En Güzel Dualar

[…] Mü’min, yüce Allah’tan isteğinde ısrarlı olmalı, isteğim yerine gelmedi diye duadan vazgeçmemelidir. Sahabeden Abdullah ibn Mes’ûd, Peygamberimiz (s.a.s.)’in; […]

Duanın Anlamı - En Güzel Dualar

Duanın Anlamı - En Güzel Dualar

[…] Hz. Peygamber (s.a.s.)’in minberde, ْ ِع َب َادُة ُ َع ُاء ُ هَو ال َ ّلد ا “Dua ibadettir” dediğini, sonra sözüne delil olarak bu ayeti okuduğunu söylemiştir. (Tirmizî, De’avât, 2; bk. İbn Mâce, Dua, 1; Ebû Davut, Salât, 358) […]