Ötenazi nedir?

İslam dinine göre, kişinin kendi canına kıyması (intihar) haramdır.

Tıbbî verilere göre, yaşama ümidi kalmamış veya şiddetli acılar hisseden bir insanın, hayatına bir başkası eliyle son verdirmesi demek olan ötanazi, talepte bulunan kişi açısından intihar, bunu uygulayan açısından cinayettir.

Peki yasayan biriyken ötanazi ile hayatına son vermek ne kadar mantıklıdır?

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.