Ölen işçinin yakınları tazminat alabilirmi?

Ölen işçilerin yakınları esinin tazminatını alabilirlermi?

Kaynak : iskanunu.com

İş sözleşmeleri birçok sebeple son bulabilmektedir. İşçinin ölümü de iş sözleşmesinin son bulma nedenidir. İşçinin Ölümü durumunda iş sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalktığı için iş sözleşmelerinin diğer son bulma nedenlerinden farklı olarak fesih bildiriminde bulunulmasına gerek yoktur.

Ölüm Durumda Yapılan Üç Yardım Bulunuyor Bunlar Nelerdir?

1.Cenaze Yardımı;

Bu ödeme diğer ödemelerden farklı olarak SGK tarafından ödenir.

Cenaze yardımı için gereken haller;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik geliri, malullük ya da yaşlılık aylığı almakta iken ve kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

2.Kıdem Tazminatı;

İşçi vefat ettiğinde çalıştığı işyerinde bir yılını doldurmuş ise kıdem tazminatı almaya hak kazanır ve toplam iş akdinin devamı süresince geçen her yıl için işveren 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeyecektir. İşçi intihar etmiş olsa dahi, kıdem tazminatını alacaktır. Kıdem tazminatında işçinin ölüm tarihi esas alınacaktır.

3.Ölüm Tazminatı;

Ölüm tazminatı iş hukukunda yer almadığı için ölüm durumunda yapılan diğer ödemeler kadar bilinmemektedir.” 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür”

Ölüm Tazminatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler;

İşçinin ölümü iş akdi sürerken olmalıdır, İntihar, ecel ya da iş kazası diye ayrıma gitmeksizin değerlendirilecektir.

Ölüm tazminatının hesaplamasında dikkate alınacak ücret işçinin aldığı son ücrettir.

Ölüm tazminatına hak kazanılmasında iş akdinin belirli /belirsiz ya da kısmi süreli olması herhangi bir farklılık yaratmamaktadır.

Peki ya ölüm tazminatının tutarı nedir?

İşçinin hizmet süresi 5 yıldan az ise bir aylık ücret, Hizmet süresi beş yıldan fazla ise iki aylık ücret tutarında ödeme yapılır bir işçinin ölümü halinde hak sahiplerine ödenmesi gerekir.

Sonuç olarak ölüm tazminatı işveren tarafından ödenmesi gereken bir ödeme olmakla birlikte birçok işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilerin başvurusu olmadığı gerekçesi ile kişilerin başvurusu olduğu gün yapacağı gerekçesi ile bu ödemeyi yapmamaktadır. Ancak bazı işverenler ise daha sonra uğraşmamak için yükümlülüğü olan tüm ödemeleri başvuru aramaksızın yapmaktadır.

Cevapla

---Lutfen Kibar bir sekilde yorum yapın---

Hakkında ForumTartisma

forumtartisma ailesi
Scroll To Top