Muvafakatname Nedir ?

Muvafakatname Nedir

1. İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge.
2. Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesini.

3. Medeni Kanuna göre bir kimsenin oturduğu evi satmak istediğinde eşten mutlak alınması gereken aksi halde gayrimenkul satışını geçersiz kılan belge.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 2

Your email address will not be published.


admin

admin

MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ
Küçüğün Adı Soyadı :
Doğum Tarihi :
Anne – Baba Adı :

Velisi bulunduğumuz ………………………………………………… isimli
çocuğumuzun ……………………………… İli Olimpiyat Hazırlık Eğitim
Merkezi’ne kaydedilerek eğitim almasına; merkezin belirleyeceği
şartlar dahilinde gündüzlü yahut yatılı olarak barınmasına,
……………….. branşında spor etkinliklerine katılmasına, lisanslı olarak
yurt içi ve dışında yarışmalara katılmasına, bunun için pasaport
düzenlenmesi, süre uzatılması ve yenilenmesine, vize alınmasına,
spor eğitim merkezlerinde düzenlenen diğer bilimsel eğitim ve sosyal
etkinliklere katılmasına, Spor Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği
sporcu kriterlerine uyumsuzluğunun Disiplin ve Denetleme
Komisyonu tarafından tespiti halinde hiçbir hak talep etmeden eğitim
merkezinden ayrılmasına, karşılanacak sporcu harçlıklarını çocuk reşit
oluncaya kadar onun adına velisi olarak aşağıda belirtilen IBAN
numarası aracılığı ile almaya muvafakat ederiz.

Veli Ad Soyadı :
Veli IBAN No :T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Spor Genel Müdürlüğü
Adres : Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ / Ankara

Muvafakatname Alınırken Dikkat Edilmesi Mühim Hususlar
1) Muvafakatnameler noter aracılığı ile temin edilmeli ve özel durumlar haricinde tek tip olmasına dikkat edilmelidir.
2) Muvafakatname alınırken çocuğun velisinin tespitine dikkat edilmelidir. Şöyle ki;
-Sporcu küçüğün anne-babası evli ise müşterek veli olduklarından notere her ikisi de birlikte gitmeli, nüfus cüzdanları ve çocuğun öğrenci belgesini yanlarında götürmelidir.
-Sporcu küçüğün anne-babası ayrılmış ise; boşanmaya ve küçüğün velayetinin hangi tarafta bulunduğuna dair mahkeme ilamı ile birlikte velisi olan kişi notere gitmelidir. (Nüfus cüzdanları ve öğrenci belgesi ile birlikte)
-Sporcu küçüğün anne-babasından birisi vefat etmiş ise; hayatta olan velisi nüfus cüzdanı ve öğrenci belgesi ile birlikte notere gitmelidir.
-Sporcu küçük vesayet altında ise; vasisi olan kişi, vesayetin kendisinde olduğunu belirten mahkeme kararı ile birlikte notere gitmelidir. Mahkemenin vesayet kararı içeriğinde; vasinin muvafakatname verme yetkisinin olmasına dikkat edilmelidir.
Bu hususlara riayet edilmemesi muvafakatnameleri geçersiz hale getirebileceğinden, özen gösterilmesi arz ve talep olunur.

admin

admin

Muvafakatnamenin İstenenen Yerler

  • Muvafakatnameler noterde düzenlenebiliyor.
  • Evli bir kişinin oturduğu evi satmak istediğinde eşinden muvafakatname alması gerekiyor.
  • Veraset ve intikal yoluyla bir aracın devrinde varislerden reşit olmayan varsa noterlikte muvafakatname düzenlenebiliyor.
  • 18 yaşından küçüklerin bir klüpte spor etkinliği yapabilmesi için muvafakatname isteniyor.
  • Ayrılmış ebeveynlerin çocukları için pasaport çıkarılması gerektiğinde çocuğun velayetinin kimde olduğuna bakılmaksızın muvafakatname isteniyor.