Muvafakatname Nedir ?


Muvafakatname Nedir

1. İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge.
2. Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesini.

3. Medeni Kanuna göre bir kimsenin oturduğu evi satmak istediğinde eşten mutlak alınması gereken aksi halde gayrimenkul satışını geçersiz kılan belge.


Kategorisi : Tartişma KonularıMuvafakatname Nedir ? Yazısına Yapılan Yorumlar

 1. admin dedi ki:

  MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ
  Küçüğün Adı Soyadı :
  Doğum Tarihi :
  Anne – Baba Adı :

  Velisi bulunduğumuz ………………………………………………… isimli
  çocuğumuzun ……………………………… İli Olimpiyat Hazırlık Eğitim
  Merkezi’ne kaydedilerek eğitim almasına; merkezin belirleyeceği
  şartlar dahilinde gündüzlü yahut yatılı olarak barınmasına,
  ……………….. branşında spor etkinliklerine katılmasına, lisanslı olarak
  yurt içi ve dışında yarışmalara katılmasına, bunun için pasaport
  düzenlenmesi, süre uzatılması ve yenilenmesine, vize alınmasına,
  spor eğitim merkezlerinde düzenlenen diğer bilimsel eğitim ve sosyal
  etkinliklere katılmasına, Spor Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği
  sporcu kriterlerine uyumsuzluğunun Disiplin ve Denetleme
  Komisyonu tarafından tespiti halinde hiçbir hak talep etmeden eğitim
  merkezinden ayrılmasına, karşılanacak sporcu harçlıklarını çocuk reşit
  oluncaya kadar onun adına velisi olarak aşağıda belirtilen IBAN
  numarası aracılığı ile almaya muvafakat ederiz.

  Veli Ad Soyadı :
  Veli IBAN No :T.C.
  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
  Spor Genel Müdürlüğü
  Adres : Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ / Ankara

  Muvafakatname Alınırken Dikkat Edilmesi Mühim Hususlar
  1) Muvafakatnameler noter aracılığı ile temin edilmeli ve özel durumlar haricinde tek tip olmasına dikkat edilmelidir.
  2) Muvafakatname alınırken çocuğun velisinin tespitine dikkat edilmelidir. Şöyle ki;
  -Sporcu küçüğün anne-babası evli ise müşterek veli olduklarından notere her ikisi de birlikte gitmeli, nüfus cüzdanları ve çocuğun öğrenci belgesini yanlarında götürmelidir.
  -Sporcu küçüğün anne-babası ayrılmış ise; boşanmaya ve küçüğün velayetinin hangi tarafta bulunduğuna dair mahkeme ilamı ile birlikte velisi olan kişi notere gitmelidir. (Nüfus cüzdanları ve öğrenci belgesi ile birlikte)
  -Sporcu küçüğün anne-babasından birisi vefat etmiş ise; hayatta olan velisi nüfus cüzdanı ve öğrenci belgesi ile birlikte notere gitmelidir.
  -Sporcu küçük vesayet altında ise; vasisi olan kişi, vesayetin kendisinde olduğunu belirten mahkeme kararı ile birlikte notere gitmelidir. Mahkemenin vesayet kararı içeriğinde; vasinin muvafakatname verme yetkisinin olmasına dikkat edilmelidir.
  Bu hususlara riayet edilmemesi muvafakatnameleri geçersiz hale getirebileceğinden, özen gösterilmesi arz ve talep olunur.

 2. admin dedi ki:

  Muvafakatnamenin İstenenen Yerler

  • Muvafakatnameler noterde düzenlenebiliyor.
  • Evli bir kişinin oturduğu evi satmak istediğinde eşinden muvafakatname alması gerekiyor.
  • Veraset ve intikal yoluyla bir aracın devrinde varislerden reşit olmayan varsa noterlikte muvafakatname düzenlenebiliyor.
  • 18 yaşından küçüklerin bir klüpte spor etkinliği yapabilmesi için muvafakatname isteniyor.
  • Ayrılmış ebeveynlerin çocukları için pasaport çıkarılması gerektiğinde çocuğun velayetinin kimde olduğuna bakılmaksızın muvafakatname isteniyor.
Yazı Hakkında Fikriniz varmı ??