Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına memur alımı

Gelir İdaresi Başkanlığına 1025, Maliye Bakanlığı merkez teşkilatına ise 1000 kadro verildi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARAR

Kadro ihdası ile ilgili hüküm şu şekilde;

EK MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gelir İdaresi Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 26- 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı.”

MADDE 27- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci, altıncı fıkrasının beşinci ve yedinci fıkrasının ikinci cümlelerinde yer alan “(a) bendinde belirtilen grup başkanlığında” ibareleri ile sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “(a) bendinde belirtilen grup başkanlıklarında” ibaresi “(a) ve (d) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Kadro ihdası

EK MADDE 35- Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

ADAYLARIN TALEPLERİ

İhdas edilen kadrolara yapılacak memur alımı ile ilgili talep ve istekelrinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer memur adayları ile bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

Cevapla

---Lutfen Kibar bir sekilde yorum yapın---

Hakkında ForumTartisma

forumtartisma ailesi
Scroll To Top