Konuşma bozuklukları nelerdir?


Çocuklarda Dil ve Konuşma Gelişimi

Çocuğun dil gelişimi doğumdan itibaren izlendiğinde doğuştan getirdiği bir ses kapasitesinin olduğu görülmektedir. Doğumdan sonraki ilk aylarda bebek ağlama, gülme, hıçkırma, bağırma gibi kendiliğinden birtakım sesler çıkartırken, dışardan işittiği sesleri de taklit etmeye başlar. Ses taklitleri, hece tekrarları ve ilk sözcüğün söylenmesi gibi dil gelişimindeki belirgin aşamalar izlenerek, çocuğun konuşulanları anlaması ve konuşmaya başlaması gerçekleşir. Çocuk olgunlaştıkça konuşma üzerindeki denetimi artmakta, bunun yanı sıra çevrenin ve eğitimin gelişim üzerindeki etkisi de önem kazanmaktadır.

Dil ve Konuşma Gelişim Aşamaları
Çocuklarda dil ve konuşma becerilerinin kazanıldığı yaşlar sabit ve değişmez değildir, önceden tahmin edilebilir bir sıra izlediği söylenmektedir. Buna göre;

Çocuk Önce Ağlayarak Konuşur.

Seslerle Oynar, Taklit Eder, Ses Üretir.

Sözcük Üretmeye Başlar.

Sözcük Dağarcığı Gelişir

Dört-Beş Sözcük Uzunluğunda Cümleler Kurar

Cümleler Uzun ve Çeşitlidir

Çocuk Okul Çağına Geldiğinde Konuşma Şekli Ve Grameri, Çevresindeki Konuşma Şekline Uyar
Dil ve konuşma bundan sonra da gelişmeye devam eder. Bazen bazı sesleri daha sonraki yaşlarda kazanabilir.Kategorisi : Genel Saglık BilgileriYazı Hakkında Fikriniz varmı ??