Konusamayan cocuga okunacak ayetler

Konuşamayan Cocuklar icin Kuran-ı Kerim ayetler var, Bu ayeti Fatiha suresi ile beraber okuyabilirsiniz.

Konusamayan Coçuga okunacak ayet

– Önce bu konuda doktora gitmeyi ihmal etmeyelim. Bugünkü gelişmiş tıp bilimi, Allah’ın hikmet nizamını daha da keşfetmiş, yeryüzü eczanesinde mevcut ilaçların karakterini daha da yakından tanıma imkânını bulmuştur. Bu açıdan bunu asla ihmal etmeyelim.

– Kur’an’da yer alan Hz. Musa’nın şu duasının konumuzla yakından ilişkisi vardır:

“Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî, vahlül ukdeten min lisanî yefkahu kavlî -Ya Rabbî, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını. Ta ki anlasınlar sözümü!” (Ta Ha, 20/25-28)  Bu ayeti yirmi yedi defa, Fatiha Suresi’ni de yedi defa okuyup hem çocuğa hem de bir suya üfleyip çocuğa -her suya ihtiyaç duyduğunda- içirin. Buna yirmi yedi gün devam edin. Rabbimiz hastanıza âcil şifalar versin, âmin!

Kaynak : https://sorularlaislamiyet.com/konusamayan-kizim-icin-okunacak-bir-dua-var-midir-0

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.