Kardiyoloji Doktorları Hangi Hastalıklara Bakar?

Kardiyoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Kardiyolojinin ilgilendiği hastalıklar aşağıda liste halinde verilmiştir:

 1. Kalp Yetmezliği : Kalbin çeşitli etkenler nedeniyle kanı vücuda yeteri kadar pompalayamadığı durumlarda oluşur.
 2. Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)
 3. Hipertansif Kriz : Yüksek tansiyona eşlik eden yaşamı tehdit edici bir patolojinin olduğu tabloya verilen isimdir.
 4. İskemik Kalp Hastalıkları
  • Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı
  • Anjina Pektoris
  • Akut Koroner Sendromu
  • Miyokart İnfarktüsü
 5. Kapak Hastlıkları
  • Mitral kapak darlığı
  • Mitral kapak yetmezliği
  • Mitral kapak prolapsusu
  • Aort darlığı
  • Aort yetmezliği
  • Trisküspit stenozu
  • Triküspit kapak yetmezliği
  • Pulmoner stenoz
  • Pulmoner yetmezlik
 6. Endokart Hastalıkları
  • İnfektif endokardit
 7. Kardiyomiyopati
  • Dilate kardiyomiyopati
  • Hipertrofik kardiyomiyopati
  • Restriktif kardiyomiyopati
 8. Akut miyokardit
 9. Akut perikardit
 10. Perikardiyal efüzyon
 11. Perikard Tamponadı
 12. Konstriktif perikardit
 13. Kardiyak tümörler
  • Primer tümörler
  • Atriyal miksoma
 14. Periferik Arter Hastalıkları
  1. Arteriyosklerozis obliterens
  2. Tromboanjitis obliterens
 15. Kardiyak Aritmiler
 16. Hasta Sinüs Sendromu
 17. Wolf Parkinson White Sendromu
 18. Kardiyak arrest

Kalp hastalıkları çeşitleri ile ilgili olarak bu maddeleri çoğaltabiliriz ancak genel olarak bilinen kalp hastalıkları bu şekildedir.

Kardiyolojiye Hangi Şikayetler ile Gidilir?

Aşağıda liste halinde verilen şikayetlerin varlığı halinde bir kardiyoloji uzman hekiminegiderek muayene olabilirsiniz. Gerekli durumlarda hekiminiz sizi farklı branşlara yönlendirecektir.

 1. Anjina pektoris : Türkçe karşılığı göğüs ağrısıdır. Genellikle arter hastalıklarında görülür.
 2. Dispne : Solunum güçlüğü anlamına gelir. Sıklıkla kalp yetmezliği varlığında ortaya çıkar.
 3. Hemoptizi : Kan kusma olarak bilinmektedir. En sık nedeni ise kalp kapakçıklarıyla ilişkili hastalıklardır. (örn: mitral darlık)
 4. Ortopne : Dispnenin daha kompleks şeklidir.Normalde hastalarda uzandığı zaman rahatlama olurken burada tam tersidir.
 5. Çarpıntı
 6. Beklenmeyen kilo kaybı : Bazı kalp hastalıkları kilo kayıplarına sebebiyet verebilir.
 7. Noktüri : Kalp yetmezliği hastalığına bağlı olarak görülebilir. Gece idrara çıkma olarak bilinmektedir.
 8. İmpotans : Leriche sendromu gibi hastalıklarda görülebilir. Sertleşme problemi anlamına gelmektedir.
 9. Senkop : Bayılma manasında kullanılır. Sık görülen kardiyolojik semptomlardan biridir.
 10. Paroksismal noktürnel dispne : Hastaları uykudan uyandıran nefes darlığı biçimidir. Kalp yetersizliklerine ait en karakteristik belirtilerden biridir.

Kalp Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Kalp hastalıklarında kullanılan kardiyolojik tanı yöntemleri ve araçları şunlardır:

 1. Elektrokardiyografi (EKG) : kalpte oluşan elektriksel aktivitenin kaydedilmesi yoluyla uygulanan non invaziv bir tanı yöntemidir.
 2. Efor Testi : Kroner arter hastalıklarını saptanması ve fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
 3. Holter EKG : Uzun bir süre boyunca ekg verilerinin elde edilmesi gereken hastalarda belirli bir süre boyunca takılı bırakılan bir cihazdır.
 4. Akciğer Grafileri : Özel pozisyonlarda çekilen akciğer grafileri bize kalbin pozisyonu ve kardiyotorasik oran bilgisi gibi önemli bilgiler edinmemizi sağlar.
 5. Ekokardiyografi (EKO) : Bir prob yardımıyla kalp yapısı incelenmeye çalışılır. Kalp yetmezlikleri ve kapak hastalıklarında oldukça faydalıdır.
 6. BT Koroner Anjiyografi : Genellikle tarama amacıyla veya koroner anjiyografi yapılamayan hastalara uygulanır.
 7. Kardiyak Kateterizasyon : Kalpten biyopsi almak, kalbin odalarının basınçlarının ölçülmesi gibi işlemleri yapabildiğimiz bu invaziv yöntem ile koroner arter hastalıkları ve kapak hastalıklarının tanısında aşamalar kaydedilir ancak bu işlemin bir takım komplikasyonlarının olduğu unutulmamalıdır.
 8. Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi : Gama ışınlarının kullanıldığı bir radyonükleer görüntüleme yöntemidir.
 9. Kardiyak MR : Kalbe invazyonun olduğu durumlarda yardımımıza koşan bir görüntüleme yöntemidir.

Bu şekilde kardiyolojide sık kullanılan tanı yöntemlerini bitirmiş olduk. Bunlar dışında kullanılan farklı tanı yöntemleri de mevcuttur ancak kullanılması için özel durumlar gerekebilir.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.