İşyerinin satılmasında işçi kıdem tazminatı isteyebilir mi?


İşyeri sahibinin degişmesi durumunda işci işverenden kıdem tazminatı isteyebilirmi??

Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir.

İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmayacak, çalışanlara işyerinin devri nedeni ile kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir.

Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınacaktır.Kategorisi : Tartişma KonularıYazı Hakkında Fikriniz varmı ??