İstişare-İstihare yatmak

İstihareye nasıl yatılır ? istihare duasi

istisahareye-nasil-yatilirHalk arasında istihareye yatmak şeklinde bir tabir vardır. İstihare bir konuda kararsız kalındığında Allah’tan (cc) bize hangi yolun daha hayırlısı olduğunu bildirmesini istemektir. İki rekat namaz kılıp arkasından istihare duası okunur. Daha sonra da kararsız kalınan işle ilgili kalbe ilham doğması ve rüya görülmesi beklenir. Halk arasında “istihareye yatmak” olan ibadet budur. Yani “yatmak” değil iki rekat namaz kılıp dua okumak ibadettir.

Geçmişten günümüzde neredeyse her uygarlık kutsal saydığı güçlerden yardım almak, çıkmaza girildiğinde yol aramak için çeşitli yöntemler denemiştir. Bunlardan en sık görülenleri, fal ve kahinlik uygulamalarıdır.

Fala bakma eskiden olduğu gibi halen çeşitli şekillerde devam etmektedir.

Kahinlik uygulamaları ise eski çağlarda dünyanın neredeyse her tarafında yaygın bir şekilde geleceği öğrenme ve doğru yolu öğrenmek için başvurulan usullerdi. Şimdi de medyumlar bu işi sürdürmektedir.

Dinimiz fala bakmanın her türlüsünü, kahinliği ve büyücülüğü yasaklamıştır.

“Ey inananlar, şarap, kumar, tapınmak için dikilmiş olan taşlar, fal için kullanılan oklar, ancak Şeytan’ın işlerindendir ve birer pisliktir bunlar.

Bunlardan kaçının da muradına erenlerden olun.” Mealindeki Maide suresinin 90. Ayeti net bir şekilde falı ve benzeri uygulamaları yasaklamıştır.

Dinimiz falı yasaklamış bunun yerine istihare kavramını getirmiştir. İstihare geleceği görme, bilme değildir. Önemli bir konuda karar verirken Allah’a müracaat etmektir. %99’u Müslüman olan ülkemizde bile hala istihare yerine fal ve benzeri uygulamaları tercih edilmesi üzücüdür. Faldan, kahinden medet umulacağına Peygamberimizin (SAS) bildirdiği yol tercih edilmelidir.( İstihare ile ilgili hadisler için tıklayınız) İstihare hem ibadet hem de Allah’ın kuluna hayırlı yolu bulması için bir vesiledir.

İstihareye yatmak kolay bir ibadettir, ama netice almak için bazı hususlara uymak gerekir;

1-İstişare yapmak: Bir konuda kararsız kalındığında önce yeterli araştırmayı yapmak gerekir.

2-Şirk bulaştırmamak: İnsanlar yatır, türbe ziyaretleri esnasında bazen de hurafeleşmiş gelenekler vesilesiyle şirke bulaşabilirler.  İnsanların Allah’tan başka bir varlıktan medet umması, ona duaetmesi şirktir. Maalesef yeterli bilince ulaşmamış kişiler taleplerini türbeden, Hızır (as) dan , kutsallık atfettikleri gelenek unsurlarından istemektedirler. Tek dua edilecek ve medet umulacak makam Allah’tır. İstihare yapılırken de “Telli Baba yol göster, Hızır yolumu aç”  gibi dualar insanı şirke götürür.

3-İbadet etmek: Rabbimiz bize çok yakın, biz ise kontrol altına alamadığımız nefsimiz nedeniyle Ona çok uzağız. İbadet etmek ve iyilik yapmak kulun Rabbine yakınlaşmasını sağlayacaktır. Böylece kalbe ilham gelmesi, sadık rüya görme olanağı artar.

4-İstihareyi tekrarlamak: ilk seferinde netice alınamamışsa 7 gün tekrarlanabilir.

5-Dini günleri tercih etmek: Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, üç aylar, Ramazan ve kandil geceleri istihare için en uygun zamanlardır.

İstihareye nasıl yatılır ?

İstihareye yatmadan önce iki rekat namaz kılınmalıdır. Daha sonra da istihare duası okunur ve hakkında hayırlısı istenir. İstihareye yatmak, dinimizce zorunlu kılınmamış olup, nafile bir ibadettir, peygamberimiz (sas) tavsiye ettiği için yapılmaktadır.

İstihare namazı kılınıp istihare duası okunduktan sonra abdestli olarak yatılır. Gece görülen rüyadan anlam çıkarılmaya çalışılır. Sabah namazından önce görülen rüyalar önemlidir, bu rüyaların kalpte ne gibi bir his bıraktığı anlaşılmaya çalışılır. Sabah namazından sonra görülen rüyalar ise adğası ahlam yani karışık anlamsız rüyalardır, itibar edilmez. Çoğu kişiye göre istihare rüyasında beyaz veya yeşil görmek talebin hayırlı olduğuna kırmızı veya siyah görmek hayırsız olduğuna dalalet eder. Ayrıca rüyada kalp genişliği olması, berraklık olması önemlidir.

Bununla birlikte esas olan rüyayı görenin hisleridir. Sabah kalktığında kalp ne tarafa meylediyor, ona bakılır.

İstihare ibadetinin yedi gün boyunca yapılması tavsiye edilir. Yedi günün sonunda kişi kalbinin yakın bulduğu tarafa meyleder. Fakat istihareden net sonuç çıkması garanti değildir. Yedi günün sonunda hala kararsızlık durumu devam edebilir. Ayrıca istihare sonucunda varılan kanaatin kesinlikle doğru olduğu ve buna göre hareket edilmesi gerektiği söylenemez. Çünkü dinimizde rüya ile amel edilmez, rüyalar sadece fikir verebilir.

Bir başkası adına da istihareye yatılabilir. Bazen de kişi bilinç altı yönlendirmelerinin rüyasını etkileyebileceğini düşünerek de başkasından kendi adına istihareye yatmasını isteyebilir.

İstihare namazı nasıl kılınır ?

Bu namaz iki rekatli namazlar gibi kılınır. İlk rekatinde Kafirun Suresi ikinci rekatinde de İhlas suresi okunur. (Ayrıntılı istihare namazı için tıklayınız) Nafile bir namaz olduğu için başka sureler de okunabilir ama din kitaplarında bu şekilde kılınmasının efdal olduğu bildirilir.

İstihare duası

İstihare duasının Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı aşağıdaki gibidir:

 

İstihare Duası okunuşu ve anlamı

“Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. “

“Allah’ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin. Allah’ım eğer bu iş, benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı ise bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli ise bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnud eyle.”

Yorum yok

  1. Duamız kabul olur ihsallah

Cevapla

---Lutfen Kibar bir sekilde yorum yapın---

Hakkında ForumTartisma

forumtartisma ailesi
Scroll To Top