İşten Ayrılan İşçinin Hakları Nelerdir?


İstifa eden yani kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin hakları şunlardır;

Özellikle iş hayatında işçiler fazla mesai yapmasına karşın fazla mesai ücretleri ödenmez. Böyle bir durumda işçiler geriye dönük olarak beş yıllık fazla mesai ücretlerini dava yoluyla alabilirler. Bunun için işçiler işten ayrıldıklarında dava yoluna gidilme ihtimaline karşın kendileri ile aynı zamanda çalışmış en az iki iş arkadaşlarını tanık olarak göstermeleri işçilik alacaklarının tahsili için yeterli olacaktır.

İşten Çıkarılan İşçinin Hakları Nelerdir?

İşverence haksız şekilde işten çıkarılan bir işçi fazla mesai, ödenmeyen ücretleri gibi işçilik alacaklarına ek olarak şartları varsa kıdem, ihbar ya da kötüniyet tazminatlarına da hak kazanabilir.

işten çıkarılan işçinin hakları şunlardır;

Özellikle tazminatlar bakımından bazı şartların bulunması gerekir. Bu sebeple işveren tarafından işten çıkarılan her işçinin kıdem tazminatına ya da kötüniyet tazminatına kesinlikle hak kazanacağını söylemek doğru olmaz.

Örneğin işyerinde altı aydan az kıdemi bulunan bir işçi işten haksız sebeple bile çıkarılsa dahi kıdemi bir yıl olmadığından kıdem tazminatına hak kazanamaz. Aynı şekilde kötüniyet tazminatına hak kazanılabilmesi için işçinin iş güvencesikapsamında olmayan bir işyerinde çalışıyor olması gerekir. Benzer örnekler çoğaltılabilir. Neticeten işçinin bu tazminatlara hak kazanabilmesi bazı şartların bir arada olmasına bağlıdır.

İşçiler bakımından dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, işten ayrılırken izlenmesi gereken yoldur. Bu kapsamda işten ayrılan bir işçini işçilik alacaklarının ödenmesi bakımından işverene ihtarname çekmesi ispat açısından elini güçlendirecektir.Kategorisi : Tartişma KonularıYazı Hakkında Fikriniz varmı ??