İstan ne demek?

istanbul’un ismi tam olarak nerden geldi bilmiyorum ama,

İSTAN sözcügü bir toplumun yerlestigi yer anlamındadır,

İSTANBUL İSMİ

İstanbul ismi, aslında “İslâmbol” “yâni “Müslümanı bol” kelimesinden gelir.

İstanbul’un “İslâmbol”dan başka çeşitli isimleri vardır. “Sultanşehir”, “Beldet-üt-Tayyibe” “Dergâh-ı Selâtin”, “Derseâdet”, “Âsitâne”, “Dâr-ül-İslâm”, “Dâr-ül-Hilâfe”, “Dâr-üs-Seâde”, “Âsitâne-i Devlet”, “Pây-ı Taht-ı Saltanat”, “Aziz İstanbul” gibi isimlerle anılmış olup, bunlardan bir veya bir kaçı birlikte de kullanılmıştır.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.