İslam Dininde Büyük Günahlar


En büyük günahlar nelerdir ? Büyük Günahlar ve Yedi Kebair Günahlar Nelerdir? sorusunun cevabı: Yedi kebair günah diye bilinen “yedi büyük günahı”  İslam alimleri şu hadisi şerifi delil göstermek sureti ile açıklamaktadırlar: “Helak eden yedi kebairden (büyük günahtan) sakınınız. Şimdi öncelikle İslam Alimlerimizin görüşüne göre “Yedi Kebair Günahı” sonra ise “Büyük Günahları” sıralayalım.

Yedi Kebair Günahlar Nelerdir?

1. Allah ‘a (c.c) şirk koşmak. “Allah adına doğru olmayan sözler söylemek”.
2. Sihir, büyücülük, yalan yere muska yapmak.
3. Haksız yere bir insanı öldürmek.
4. Faiz yemek.
5. Kimsesiz yetime ait olan malı yemek.
6. İslam uğruna yapılan savaştan kaçmak.
7. Namuslu bir kadına zina yaptığına dair iftira atmak.

Büyük Günahlar Nelerdir?

Büyük Günahlar 6 tane başlık altında 72 iki tane olarak genellenmektedir. Şimdi bu başlıkları ve konuları sıralıyalım.

A. İmanla Alakalı Büyük Günahlar

1. Allah’a şirk koşmak.
2. Falcılar, kahinler, sihir bazlar gibi gaybden haber verdiklerini iddia eden kimselere ciddiye almak.
3. Tek yaratıcı olan Allah’tan başkasına yemin etmek.
4. İslam dinine iman ettikten sonra tekrar imanından vazgeçmek.
5. Kur’an-ı Kerim’i ezberledikten yani Hafız olduktan sonra unutmak ve okumayı öğrenip sonra unutmak.
6. Dünya muhabbetine aşırı düşerek dini vazifeleri yerine getirmemek.
7. Hazreti Peygamber’e gerçek dışı, yalan söz isnad etmek.
8. Hazreti Peygamber’in  değerli sahabelerine kötü söz söylemek.
9. İslam dini açısından Mukaddes olan şeylere küfretmek veya alaya almak.

B. İslam’ın Şartlarıyla Alakalı Büyük Günahlar

10. Namaz vaktini kaçıracak kadar cünüp olarak yani gusülsüz durmak.
11. Vakti girmeden bir vakit için ezan okumak veya namaz kılmak.
12. Bir vakit namazı kasıtlı olarak vaktinde kılmamak ve kazaya bırakmak.
13. Herhangi bir özür yokken Ramazan ayında oruç tutmamak.
14. Zekat vermemek.

C. Helal ve Haramla Alakalı Büyük Günahlar

15. Helala haram demek veya harama helal demek.
16. Erkek veya kadının, karşı cinsin şehvetini tahrik edecek bir biçimde giyinmesi.
17. Erkekleri ipekli gibi gösterişli giyinmesi.
18. Edep ve avret mahallini açmak veya bir kimseye göstermek veya bir kimsenin avret yerine bakmak.
19. Kadının erkek elbisesi, erkeklerin ise kadın elbisesi giymesi.
20. Yeterince yedikten yani, doyduktan sonra yemeğe devam etmek.
21. Şarap, alkol ve uyuşturucu çeşitleri gibi sarhoşluk veren şeyleri kullanmak.
22. Köpeğin yediğinden yemek.
23. Domuzun etini veya yağını yemek.
24. Ölmüş hayvan yani, leş eti yemek veya yedirmek.
25. Dövme yapmak veya yaptırmak.
26. Faiz almak ve vermek, yani tefecilik yapmak.
27. Hırsızlık yapmak.
28. Bir kimseye ait olan malını zorla gasb etmek.

D. Ahlakla Alakalı Büyük Günahlar

29. Anaya babaya asi olmak, öf demek.
30. Sıla-i rahmi terk etmek yani, akraba ile bağlantıyı kesmek, ziyaret etmemek, ihtiyaçlarını gidermemek.
31. Bir kimseye haset etmek.
32. Verilen emanete sahip çıkmamak.
33. Müslüman veya kafir bir insana hıyanet etmek.
34. İslam’ın emirlerini alaya almak.
35. Küfür ve fuhuş içeren sözler ile konuşmak.
36. Söz taşımak, insanların arasını bozmak.
37. İnsanların gıybetini ve dedikodusunu yapmak.
38. Mümin kardeşinin kalbini kırmak.
39. Namuslu bir kadına dil uzatmak veya namussuzluk içeren sözler kullanmak.
40. Bir Kadının eşinin yatağından kaçması.
41. Avretler (:kadınlar) erinin ziyanına varmak/kocasından izinsiz ziyarete gitmek.
42. İki kız kardeş ile aynı anda nikah altında bulunmak.
43. Bir erkeğin karısının avret veya mahrem yerlerini annesinin avret veya mahrem yerlerine benzetmesi.
44. Bir kimsenin eşinin annesine sövmesi.
45. Dini gereklilikleri öğrenmek için gayret etmemek.
46. Cahillikten kurtulmaya çalışmamak.
47. Ölçüyü ve tartıda adaletli davranmamak.
48. Cehennem azabından korkmamak ve kurtuluşa ermiş olduğu sanmak.
49. Allah’ın (c.c) rahmetinden ümit kesmek.
50. Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde koşmak; kendine zina ettirmek.
51. Eşcinselik (livata yapmak).
52. Loğusa ve adet halinde cinsel ilişkiye girmek.
53. Mecburiyet olmadan başka bir kimsenin avretine, karısına veya kızına şehvet ile bakmak.
54. Kibir sahibi olmak ve insanlara zulüm etmek.
55. Hakkı olmadığı halde yetimin malı yemek.
56. Ölüm döşeğindeyken varisten veya mirasçıdan mal ve mülk kaçırmak.
57. Yalan söylemek.
58. Yalan yere, gereksiz yere yemin etmek.
59. Yalancı şahitlik yapmak.
60. Canlı bir hayvanı ateşe atmak veya eziyet etmek.
61. Cimrilik etmek.
62. Yapılan bir iyiliği yüze vurmak.
63. Zorunlu olmadığı halde kahkaha ile gülmek.
64. Ahlaksız nameler veya şarkılar söylemek.

G. Günahlarla Alakalı Büyük Günahlar

65. Küçükte olsa günah işlemekte ısrar etmek.
66. Harem olan Kabe’de günah işlemek.

H. Toplumla Alakalı Büyük Günahlar

67. Ülül emre yani devletin kanuna itaatsizlik etmek.
68. Haksız yere ve kasıtlı olarak bir insanı öldürmek.
69. İntihar etmek, kişinin kendi canına kıyması.
70. İslam uğruna yapılan savaşta düşmandan kaçmak.
71. Rüşvet almak veya rüşvet vermek.
72. Güç yettiği halda kötülükten nehiy etmemek ve iyiliği emretmemek.

Yüce Mevla’mız cümle ümmeti Muhammedi bu büyük günahlar ve yedi kebair günahlardanmuhafaza eylesin.

Kaynak: https://www.islamalimi.com/buyuk-gunahlar-ve-yedi-kebair-gunahlar-nelerdir/Kategorisi : Gizli ilimlerYazı Hakkında Fikriniz varmı ??