Işığın dispersiyonu nedir?

Işığın dispersiyonu nedir?

Dispersion. Bir ışığın, dalga boyları farklı bileşenlerinin spektrumlarına ayrılması. … Saydam bir ortamda ışığın dispersiyonu, belirli bir maddede ışığın hızının, dalga boyuna bağlı olarak değişmesinden meydana gelir. Işık, kırılma kaidesine bağlı olarak, kırılma indisi büyük ortamda daha çok kırılmaya uğrar.