İsa 888 ve Güneş’in Sihirli Meydanı 666

Bazı büyük okuma kitapları, David Fideler’in İsa’nın Tanrı’nın Güneşi’dir . 

Bu herkes için değil, Hıristiyanlığın gnostik kökenleriyle ilgilenenler için bu kitap gereklidir.

 Eğer internet sansasyon Zeitgeist’i gördüyseniz ve “Hıristiyanlık sadece bir başka güneş kültünden” memnun değilsiniz . Hikaye argümanı Bay Fibromiyalji Fibromyalgia sonu açık kafasında müjde verdi: evet, Hıristiyanlık ise Güneş Logos‘un başka oyun (Yeni Şarkı İskenderiye Clement alıntı) ama onun Yunan başlangıçlar inanılmaz derecede zengin ve güzel. Bu giderek çılgın dünyaya çok ışık veriyorlar.   

Fideler’in kitabının ne olduğu hakkında bir fikir sahibi olmak için, Solar Logos başlıklı bölümden sayfa 50’den alıntı yapacağım. Kitabın mesajını kristalleştirdiğini düşünüyorum:

Genel olarak, eski gnostikler öncelikle Mesih’i, ebedi, göksel bir güç olarak gören Logos’la birlikte görüyor, çünkü yüksek bilincimiz kendi imajında ​​yapıldığı için samimi ve kişisel bir ilişkiye sahip olabiliyor. Bu nedenle, gnostikler ilahi olan deneyimsel birliği vurguladılar ve tarihsel anlamda İsa’nın somut bir şekilde, hatta tarihsel anlamda bile bilmesi imkânsız olan tarihsel İsa’ya çok az ilgi gösterdiler. Bu nedenle, gnostik spekülasyon her zaman, içindeki Mesih’in özgürleştirici gerçekleşmesine odaklanmayı tercih eden çok güçlü bir ahistorik, kozmolojik eğilime ve boyuta sahip olmuştur.

Tarihsel İsa’ya az ilgi göster !? Pek çok tepkiyi biliyorum: sapkınlık, Şeytan’ın işi. Ezoterik olan her şey kötülüktür. Masonlar dünyayı yönetiyor ve her şey yolunda gidiyor. İsa ile başa çıkmanın tek yolu bir kilise, rahip, papa, başpiskopos ya da neyin var? Mesih’i içinde gerçekleştirmek için mi? Ne kadar şeytani.

Böyle bir reaksiyonun anlaşılması kolaydır. Aşağıda gördüğünüz Güneş’in Sihirli Meydanının ifadesi, Roma Katolik Kilisesi’nin zorbalığı nedeniyle bir zamanlar kazıkta bir kez yanmış olabilirdi. Kötü Pavlovi’nin ezoterik bir şeye tepkisi, Japonların genellikle kibar olduğu niçin biliniyor. Çünkü çok uzak olmayan bir geçmişte kibar olmasaydınız, başınız kesilebilirdi. 

Ama İsa’ya 888’e.

“İsa” kelimesi Yunanca, anlamsızdır . Arayan “Yuşa” nın Yunanca bir çevirisi. Yunan harfleri sadece belirli sesleri değil, aynı zamanda sayısal değerlere de sahiptir. İsim Iesoustüm isimlerin üzerinde (Filipililer 2: 9) adı ve 888’dir. Yunan alfabesinde 24 harf bulunur: 8 birim, 8 tens, 8 yüz. İsa alfa ve omega’dur. 

8 numara hermetik: Heaven & Earth bizi karşıladı ve bu durumda üç kez. Sekiz de sonsuzluğun sembolüdür. Güneş Logos’u olarak İsa, Cennet ve Dünya arasındaki köprüdür. 

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), en temel madde birimi olan Higgs parçacığı için milyarlarca avro harcıyor. Sanırım CERN’in Büyük Hadron Çarpıştırıcısı bu yaz Higgs’u bulamayacaktı, çünkü Kosmos nihayetinde parçacıklardan oluşmadı. İsa, Güneş Logosundan oluşur ve numarası 888’dir. 

888 sayısı Güneş’in Sihirli Meydanına dayanmaktadır. 1’den 36’ya kadar olan sayıları alırsınız ve 6 X 6’yı düzenlersiniz, böylece her bir dikey ve yatay sıranın yanı sıra her bir X çizgisi kareye eşittir 111. İnanılmaz gibi gözükür ama orada düşünmeniz gerekir. Ve onun toplamı, kendini-666. 

Altı yüz altmış altı, algılanabilir Güneş’in sayısal imzasıdır. Kosmos’un Işığı ve sembolü heksagramdır. Erkek dik üçgenin ve dişi ters çevrilmiş üçgenin birleşimi, daha yüksek bir varlık olan Güneş’in doğmasına neden olur. Fakat bu Güneş görünür olanıdır. 222 (12 Havar) ‘ın X değerini 666’ya ekleyin ve 888, Sun’ın Güneş’in arkasında var.

888 kere 2 nedir? 1776. İlluminati 1 Mayıs’ta kuruldu. Ve 4 Temmuz’da Amerika kuruldu. 

Pekin Olimpiyatları ne zaman başlıyor? 888. 

Numeroloji her yerdedir ve çoğu kötü amaçlar için kullanır. 

Ancak asıl amacı Kosmos’taki temel geometrik uyumu göstermektir. Şu anda bu girişte dile getirilen konulara aşina olanlardan bazıları tarafından yürütülen bir manevi savaş var. 

Logosların gnostik endişesini saptıyorlar. Yüzdeki deliller, bu gezegenin federalist devralmasıyla bugünün jeopolitiğinin psikotik doğasıdır. İsa, Güneş Logoları, Cennet ve Dünya arasındaki uyum ile ilgilidir, Ölüm Kültü kuralı değil.  

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.