Hiçbir hak arayışı ve dayanışma boşa gitmediği gibi…