Hac Hakkında Soru ve Cevaplar

Hac Hakkında Soru ve Cevaplar

Hac İbadeti esnasında bilmeniz gereken konuları soru cevap seklinde Diyanetin sitesinden sizler icin bir arada toparladık

  • “Hiç şüphesiz ki, insanlar için (mabet olarak) kurulan ilk ev, Mekke’deki çok mübarek ve âlemler için hidayet kaynağı olan Kâbe’dir.” (Âl-i İmran, 3/96.)
  • Hac, bir Müslüman açısından, hayatının en önemli değişim, gelişim ve belki de dönüşüm duraklarından biridir.

Hac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir.
Bu ibadet Mekke’de birden fazla yerde yapılan ve her birinin kendine has şekil ve hükümleri bulunan uygulamalar
bütünüdür.
Bu hükümlerin tamamını öğrenerek hatasız bir hac yapmak özellikle geniş halk kitleleri için zor olmaktadır.
Bu sebeple hac ibadeti organize bir şekilde yapılmakta, hacı adaylarına önderlik edecek, onları hac konusunda
bilgilendirecek din görevlileri bu organizasyonda görev almaktadır.

İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1 Afakîler Cidde’de ihrama girebilirler mi?
Cidde Hill bölgesi sınırları içerisinde kabul edildiği için, Afakîler Cidde’de ihrama giremezler.

2 İhram namazının hükmü nedir?
İhrama giren kişinin iki rekat ihram namazı kılması sünnettir.Şayet kerahet vakti ise,ihram namazı kılınmamalıdır. Mikat mahallinde unutularak kılınmaması halinde Mekke’ye geldikten sonra da kılınabilir. Bu namazın mazeretsiz olarak terk edilmesi mekruhtur. Ancak maddi bir ceza gerekmez. İçinde bulunulan vaktin namazını kılmak da
bu iki rekat namazın yerine geçer. Bu namazın ilk rekatında Fatiha’dan sonra “Kâfirûn”, ikinci rekatında ise “İhlas” sürelerinin okunması faziletlidir.

3 İhramdan çıkmak için banyo yapmanın hükmü nedir?
Hac veya umresini tamamlayan kişinin ihramdan çıkması için banyo yapması müstehaptır.

4 Mikat sınırlarını ihramsız geçen kimseye ne gerekir?
Mikat sınırlarını ihramsız geçen kimseye dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir. Ancak hac veya umre menâsikinden herhangi birine başlamadan dönüp mikat mahallinde ihrama girerse ceza düşer.

5 Mekke’ye İhramlı olarak girmelerine izin verilmeyen kişilerin, mîkat mahallinde elbiselerini çıkarmadan ihrama girip, bu şekilde Harem bölgesine girmeleri halinde kendilerine ne gerekir?
Mekke’ye İhramlı olarak girmelerine izin verilmeyen şoför vb. kişilerin, mîkat mahal-linde elbiselerini çıkarmadan hac veya umre yapmak amacıyla niyet edip telbiye getirerek Harem bölgesine girmeleri durumunda öncelikli
olarak elbiselerini çıkarıp ihram bezlerine bürünmeleri gerekir. Ancak ihrama girdikten sonra elbiseli olarak geçirdikleri süre bir gündüz veya bir gecelik (yaklaşık 12 saat veya daha çok ) bir zamanı kapsıyorsa,
ceza olarak dem (koyun veya keçi kesmek) gerekir. Şayet bundan daha az bir süre elbiseli olarak kalmışlarsa, sadaka-i fıtır vermeleri gerekir. Şafii mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem, üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilirler.

Yazı güncellenmeye devam edecektir…

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 3

Your email address will not be published.


admin

admin

Mstafa bey biz bu konularda uzman kisiler degiliz size yanlış bilgi vermek istemeyiz.
Haccın farzı üçtür
Sual: Namazda olduğu gibi, hac ibadetinin de mutlaka yerine getirilmesi gereken farzları var mıdır?
Cevap: Namazın, orucun farzları olduğu gibi, haccın da farzları vardır ve üçtür. Bu üç farzdan biri yapılmazsa hac sahih olmaz. Bu farzlar şunlardır:
1- İhramdır. İhram, niyet ile birlikte zikir yani telbiyeden ibaret olup, bazı şeyleri kendine yasak etmektir. Namazda iftitah tekbiri gibidir. Alameti, peştamal gibi, iki beyaz bez olup, biri belden aşağı sarılır, öteki, omuzlara sarılır. İple bağlanmaz, düğümlenmez. Bunun için kuşanılan bu iki beze ihram denildi. Tavafa başlarken, ihramın ortasını sağ koltuk altından geçirip, iki ucunu sol omuz üstüne getirmek sünnettir.
2- Arefe yani Zilhicce ayının dokuzuncu günü Arafat’ın, Vâdi-yi Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde Vakfeye durmak. Herkes, ehil olan imama karşı ayakta durup, ayakta duramazsa, oturup imamın duasını dinler. Sonra, oturabilir, yatabilir. Hacca geç giden bir kimse, doğru Arafat’a gider ve Tavâf-ı kudûm yapması lazım olmaz. Zilhiccenin dokuzuncu yani Arefe günü Arafat’ta bulunmayan veya Arafat’tan geçmeyen, hacı olmaz.
3- Kâbe-i muazzamayı Tavâf-ı ziyaret etmektir. Tavaf, Mescid-i haram içinde, Kâbe-i muazzama etrafında dönmek demektir. Dördü farz, üçü vacib olmak üzere yedi kere dönülür. Zemzem kuyusunun ve Makâm-ı İbrâhîm’in dışından dolaşarak da tavaf etmek caizdir. Kadınların tavaf ederken, Kâbe’ye yaklaşmamalarının efdal olduğu Eşbâhda yazılıdır. Abdestin bozulma ihtimali çoksa, Şafiilerin Hanefi veya Malikiyi taklit etmesi lazım olur. Tavafı mescit dışından yapmak caiz değildir. Tavafa niyet etmek, ayrıca farzdır. Tavâf-ı ziyareti, Arafat’tan sonra yapmak da farzdır. Tavaf ederken ve sa’y ederken, ezan okunursa, bunlar bırakılıp, namazdan sonra tamamlanır.

admin

admin

yukardaki bilgileri okuyup anlayın, daha sonra cami imaına gidip sorun, babam bu duruma hacca gidmesi gereklimi diye, gerekli derse, 3 farzı sorun Kabe-i tavaf, arefe vakfeye durmak,ihram. o size daha dogru bilgi verecektir olmadı diyanet bakanlıgı alo 190 numaralı hattından daha dogru bilgi alabilirsiniz.

Mustafa Özcan

Mustafa Özcan

Hocam babam 2009 yılında hacca gitmek için kayıt oldu.2018 kasım kuralarında hac görevi çıktı.Şu anda babam 78 yaşında yaşlı sağlık sorunları da var.Dizlerden.gözlerden ve kalpten ameliyat oldu.Sağlık sorunları nedeniyle hacca gitmek istemiyor.Hocam peki babama hac farz mıdır?11 yıldan beri hac şimdi çıkmış hac görevini neden yapmaya gelmedin diye Allah sorar mı ve davacı olur mu?Yalnız bu sağlık sorunları hacca kaydını yaptırdıktan 2-3 yıl sonra başladı ameliyatları da hacca kaydını yaptırdıktan 2-3 sonra oldu.Bu durumda babamın hacca gitmesi mi gerekir ya da yerine başkasını mı göndermesi gerekir?Akrabalarından mı,kendi ailesinden mi,uzak ya da yakın tanıdığı kişilerden birisini mi  göndermesi gerekir?Soy isminin aynı olması önemli mi?Birde bazı tanıdık kişiler hacda yaptıklarını yaparsın yapamadıklarını kaldığın otelde yatarsın hatta hastalanırsan hastane de yatıp kendi yerine başkasına yaptırırsın diyorlar.Peki böyle yaptığı zaman haccı kabul olur mu veya haccı farz olur mu?Lütfen tüm soruları mı cevaplayınız.