Ha-Mim Surelerinin Faziletleri

Ha-Mim Suresinin Faziletleri

Kuran-ı Kerim’de “Ha-Mim” ile başlayan 7 sure vardır.

Bu sureler:

 1. Mü’min (Gafir) Suresi
 2. Fussilet Suresi
 3. Şura Suresi
 4. Zuhruf Suresi
 5. Duhan Suresi
 6. Casiye Suresi
 7. Ahkaf Suresi

Bu sureleri okumanın fazileti hakkında bazı hadisi şerifler:

 • Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ha-mim ile başlayan sureler Cennet bahçelerinden bir bahçedir.” (Kynk.-1)
 • Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kuran-ın Ha-Mim ile başlayan sureleri yedidir. Cehennemin kapıları da yedidir. Her Ha-Mim,gelip cehennemin bir kapısına durur ve: ‘Ya Rabbi! bana inanıp iman etmiş ve beni okumuş, okumaya devam etmiş olan bu kulunu, (cehennemin) bu kapısından içeri sokma‘ diye yalvarır durur.” (Kynk.-2)
 • Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her şeyin bir özü vardır. Kuran’ın özü ise, “Hâ-mîm’lerdir.”
 • Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cennetin yüce makamlarına yükselmeyi arzu eden kimse ‘Hâ-Mîm’leri okusun’”
 • Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Eğer düşman ansızın saldırırsa, (onlardan korkmayın ve) ve şöyle deyin:” ‘Hâ-mîm. Lâ Yünsarûn’ (Kynk.3)
 • Abdullah İbn Mesud (r.anh) buyurdu ki: “Hâ-Mîm’ler Kuran-ı Kerimin Süsüdür.
 • Rivayet edildi ki: “Hâ-Mîm’lerin hepsini birden okuyup, bir kap içindeki suya üflenerek içilmesinde maddi ve manevi hastalıklara şifadır.”

Dipnotlar

 1. Suyutî, Câmi’ussağir, 3/422, no.3852
 2. Suyutî, Câmi’ussağir, 3/422, no.3853; Beyhakî, Şü’abül-İmân
 3. Tirmizi, Fedâilü’l-Kur’an, 1605

Kaynak : http://www.onlinekuran.net/kuran-hakkinda/surelerin-faziletleri/ha-mim-ile-baslayan-7-surenin-fazileti.html