Ha-Mim Surelerinin Faziletleri


Ha-Mim Suresinin Faziletleri

Kuran-ı Kerim’de “Ha-Mim” ile başlayan 7 sure vardır.

Bu sureler:

  1. Mü’min (Gafir) Suresi
  2. Fussilet Suresi
  3. Şura Suresi
  4. Zuhruf Suresi
  5. Duhan Suresi
  6. Casiye Suresi
  7. Ahkaf Suresi

Bu sureleri okumanın fazileti hakkında bazı hadisi şerifler:

Dipnotlar

  1. Suyutî, Câmi’ussağir, 3/422, no.3852
  2. Suyutî, Câmi’ussağir, 3/422, no.3853; Beyhakî, Şü’abül-İmân
  3. Tirmizi, Fedâilü’l-Kur’an, 1605

Kaynak : http://www.onlinekuran.net/kuran-hakkinda/surelerin-faziletleri/ha-mim-ile-baslayan-7-surenin-fazileti.htmlEtiketler: , , ,

Kategorisi : En Güzel Dualar, Gizli ilimlerYazı Hakkında Fikriniz varmı ??