Günahların Bagışlanması icin dualar

Bir ziyaretcimiz ” okunduğunda günahları yok eden salavat şerif ” istemiş kendisi icin internetde ufak bir araştırma yaptık.

Ebu Hureyre’den(r.a) rivayet olunduğuna göre  Hz.Peygamber (s.a.v),”Her kim güne  100 defa  aşağıdaki duayı okursa,

  • on tane köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır.
  • Ona yüz sevap yazılır yüz günahı silinir.
  • O gün akşamlayıncaya kadar,bu dua onun için şeytanın şerrinden  barınacağı bir sığınak  olur.
  • Bu amelden daha fazla  yapanın dışında,hiç kimse ,bu amelden daha faziletlisini  getirmemiştir.

Okunuşu:“Lâ İlâhe  illa’l-lâhu vahdehû lâ şerike leh.Lehu’l-mülkü  ve lehu’l-hamdu  ve huve “ala külli şey’in kadir”

Anlamı:”Tek olan Allah’tan başka ilâh yoktur,O’nun ortağı yoktur.Mülk O’nundur.Hamd o’nadır.O’nun her şeye gücü yeter.”(Buhâri,Da’avât,64)

Günahları Affettiren Salavat

SALAVAT:
Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.

MANASI:
Allahım (c.c) Senin Kulun, Rasûl’un ve Ümmî Peygamber olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselama salat et.

HAKKINDA:
Enes İbn-i Mâlik’ ten rivayetle:
“Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;
“Kim Cuma günleri bu şekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun 80 yıllık günahını affeder”.

 

(İmam Gazali Hazretlerinin, İhya adlı kitabından);
-Resullullah buyurduki.. ”Kim Cuma günü benim üzerime 80 defa salavat getirirse, 80 yıllık günahı bağışlanır.” (İmam Gazali Hazretlerinin, İhya adlı kitabından)

Bu salavat bu şekilde de söylenebilir.
SALAVAT
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyi ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin.
MANASI:
Allâhım ! Kulun, rasûlün, ümmî nebî efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.

 

Büyük Günahları Bağışlatan Bir Dua,

Denizin köpükleri, kum taneleri kadar da olsa hatta harpten kaçmış (Kebair Günah) bile olsa bağışlanır.
Ömründe 1 kere dahi okusa geçmiş ve gelecek günahlarını sildiren tesbih

“Her kim bu tesbihi günde bir defa okursa yahut haftada bir defa yahut ayda ve yahut yılda hiç olmadı ömründe bir defa okusa geçmişine silgi çekilir günahları affolunur.” [Ravi: Hz.Enes (Radıyallâhu Anh)]

Subhane zil mülki vel melekût
Subhanel Melikil Hayyilleziy lâ yemût
Subhane zil İzzeti vel Ceberût
Subhanel Melikil Kuddûsi Rabbil melâiketi ver rûh.

Mülk ve melekutun sahibini tesbih ederim
Ölmeyen diri, Meliki tesbih ederim
İzzet ve ceberut sahibini tesbih ederim
Melik, Kuddus, melaikenin ve ruhun rabbini tesbih ederim.

Was this helpful?

1 / 0

Bir cevap yazın 1

Your email address will not be published.


Cetin

Cetin

Allahım dualarınızı kabul etsin.