Gadir-i Hum Bayramı Nedir?

Gadir-i Hum Bayramı Nedir? – Gadir-i Hum Bayramını Kimler Kutlar?

Bu makalede: “Gadir-i hum bayramı nedir? Gadir-i hum bayramını kimler kutlar? Gadir-i hum bayramı ne zaman kutlanır? Gadir-i hum bayramında neler yapılır? Gadir-i hum olayı ehli sünnet ile ilgisi var mı? Gadir-i hum hutbesi nedir? Gadir-i Hum Bayramı ile Alevilikteki yeri ne? Gadir-i Hum Bayramında okunan Nubde duası nedir ve nasıl okunur? Nubde duası nedir?” gibi uzayıp giden tüm sorulara kapsamlı bir şekilde cevap vermeye gayret göstereceğiz.

Gadir-i Hum Bayramı

Gadir-i Hum Bayramı Nedir?

Gadir-i Hum Bayramı Nedir?

Gadir-i Hum aslında Mekke ile Medine şehirlerinin arasında bulunan Cuhfe mevkiine 4 km kadar uzaklıkta bulunan ve bölgeye sık sık yağmur yağması sebebiyle bataklık ve sazlık haline gelmiş minik bir gölcükten ibaret yerin adıdır.

Zamanında bu bölgede ikamet etmek için yerleşmeyi düşünen Huzâa ve Kinâne kabilelerine mensup çok az sayıda ki aile, bölge şartların elverişsizliği sebebiyle burada kalamayarak başka bir yere göçmek zorunda kalmıştır.

Cidde şehrinin geçen zaman içinde önemli bir liman haline gelmesi ve Mekke ile Medine arasında yeni ticaret yollarının yapılması ile birlikte eski hac yolu üzerinde bulunan Cuhfe de önemini yitirmiş, Hz. Peygamber’in (sas) hâtırasına inşa edilen mescidle birlikte Gadîr-i Hum da metruk bir hale gelmiştir.

Gadîr-i Hum günümüz de özellikle Şiî dünyasının 18 Zilhicce’de coşku ile kutladığı bir bayramdır. Bu bayramda Büveyhîler’den Muizzüddevle Ahmed b. Büveyh 352’de (963) Irak’ta, Fâtımîler’den Muiz-Lidînillâh 362’de (973) Mısır’da bugünü resmî bayram ilân etmişlerdir. 18 Zilhicce’de özellikle alevi halkının yoğun yaşadığı İran’da, her biri Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ı temsil eden içleri balla doldurulmuş üç çöreğin bıçaklanması suretiyle kutlanan bir bayram olarak günümüze gelmiştir. Onlara göre bal üç halifenin kanını sembolize etmektedir. Yani, 18 Zilhicce Nusayrîler tarafından da son derece önemli bir bayram olarak kabul edilmiştir.

Gadiri Hum Bayramını Kimler Kutlar?

Sünni rivayetlere göre Gadir-i Hum’da Hz. Ali hakkında ‘Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.’ hadisinin söylenmesinin sebebi hilafetle alakalı olmayıp bir kaç sebebi vardır: Hazreti Ali’nin bir savaşta yaptıklarından dolayı gücenenlerin olması ve Yemen seferi sırasında ganimetlerin taksiminde katı davranmasından ötürü yanındakileri küstürmesi sebebiyle sahabilerin şikayetçi olmaları ve aynı zamanda savaşlarda müslümanların müşrik akrabalarını öldürmesinden dolayı Hazreti Ali’ye karşı oluşan antipatiyi gidermek için bu hadis söylenmiştir. Pek çok Sünni kaynakta bu hadis geçmekte ancak nerede söylendiği belirtilmemektedir. İbn Teymiye, hadisin sahih isnadı olmadığını mevzu olduğunu ve Gadir-i Hum olayının Hazreti Ömer ve Hazreti Osman halife seçilirken gündeme gelmediğini Rafiziler tarafından uydurulduğunu söylemiştir.

Gadir-i Hum Bayramı’nda Neler Yapılır?

Gadir-i Hum Bayramı Alevi inanışına göre kutlanan bayramlardan biridir. Gadir-i Hum olayında Hazreti Peygamber’in Hz. Ali’ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler.

Gadir-i Hum Bayramı’nda başlıca yapılması tavsiye edilenler;

  • Gusül almak,
  • Oruç tutmak,
  • Hz. Ali’yi ziyaret etmek,
  • Sığınma Duası’nı okumak,
  • Nubde Duası’nı okumak,
  • Öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak

Bir yorum

  1. I went over this web site and I think you have a lot of wonderful info , saved to my bookmarks (:.

    http://www.graliontorile.com/

Cevapla

---Lutfen Kibar bir sekilde yorum yapın---

Hakkında ForumTartisma

forumtartisma ailesi
Scroll To Top