ESR Spektroskopisi İle Numuneden Hangi Bilgiler Elde Edilebilir?


Elde edilen bir ESR spektrumundan; spektroskopik yarılma çarpanı veya diğer adı ile g-değeri, spektrumun çizgi genişliği, aşırı ince yapı sabiti, rezonansa geldiği manyetik alan değeri deneysel olarak hesaplanabilir. ESR spektroskopisi numunenlerde “yapı analizi” yapamaz ancak numunenin paramanyetikliği ve manyetik bazı özellikleri hakkında bilgi verebilir. Bir ESR spektrumunda parametrelerin gösterimi aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Ayrıca “rezonans şartı” denklemi kullanılarak teorik g-değeri ve referans olarak kullanılan standardın bilinen g-değeri kullanılarak da numunenin g-değeri teorik olarak hesaplanabilir.Kategorisi : Tartişma KonularıYazı Hakkında Fikriniz varmı ??