Eşek ve Zebra eti neden haram?

Dinimizce bazı hayvanların etinin yenilmesi yasaklanmıstır, Bunların icinde eşek eti ve zebra eti yemek de haramdır peki neden?

At, eşek ve zebra gibi hayvanları yemek günah mıdır? Eşe ve zebra eti hangi mezheplere haram kılınmıştır? Gelin bu sorular ve daha fazlasının yanıtını yazımızın geri kalanında almaya çalışalım.

İlk olarak; at, eşek, zebra ile bunların melezleri olan katır, bardo ve zebroit gibi hayvanlar tek tırnaklı hayvanlardır.

Bu hayvanlara tek tırnaklı denilmesinin nedeni tırnak yapılarının bir bütün parçadan oluşmasıdır.

Domuz da tek tırnaklı hayvanlar grubunda yer almaktadır. Bu hayvanların çift tırnaklı hayvanlardan en büyük farkları sindirim sistemlerinin farklılık göstermesidir. Sindirim sistemleri çift tırnaklı hayvanlar gibi çok odacıklı değildir ve geviş de getiremezler.
Tek tırnaklı hayvanlar grubunda yer alan at eti dört mezhepte genel kabul gören görüşe göre helaldir.

Ancak Ebu Hanife’ye göre at eti helale yakın mekruhtur. İmam Malik ise ‘Resulullah at, katır, eşek etini ve azı dişi bulunan her yırtıcı hayvanın etini yasak etti’ hadisini esas alarak at etini haram saymıştır. Ebu Hanife ve İmam Malik’in at etini helal kabul etmeyişlerine diğer bir delilleri de ‘O, atı, katırı ve eşeği bunlara binmemiz ve süs için yarattı.’ ayet-i kerimleridir.  
Katır ve benzerlerinin etine gelince, iki ayrı türden hayvanın birleşmesi ile meydana gelen hayvanın konusunda üç durum söz konusudur: İlk olarak her iki tür, eti helâl olanlardan ise, bunlardan meydana gelen hayvanın eti de helâldir. İkinci olarak her iki tür, eti haram olanlardan ise, bunlardan meydana gelen hayvanın eti de haramdır. Son olarak biri eti helâl olanlardan diğeri haram olanlardan ise, Hanefî ve Mâlikîler’e göre hükümde ananın türü esas alınır; Şâfiî ve Hanbelîler’e göre helâl olmayan taraf esas alınır.


Buna göre dört mezhepte de anası eşek olan katırın haram olduğu görüşü yaygındır. Anası at ise, Ebû Hanîfe’ye göre mekruhtur; Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre mekruh değildir. Ayrıca, anasının at veya eşek olması hususunda ayrım gözetmeden başka delillere dayanarak katır etinin mekruh olduğunu savunan bir görüş de vardır. Çok sayıda insan ve İslam bilgini ise eşek ve katır etinin yenmesinin bütün mezheplerde haram olduğunu savunmaktadırlar.
Gelelim zebra etinin yenilip yenilemeyeceğini öğrenmeye. Günümüzde birçok İslam bilgini zebra etinin yenilebileceğini söylemektedir. Bunu ise zebraların keskin dişlerinin olmamasına bağlamaktadırlar. Vahşi hayvan olmadığı için zebra etinin yenmesi dinimizde günah değildir. İçine sinenlerin zebra etini yemeleri İslam dininde haram kabul edilmemektedir. Kısaca zebra etinin yenilip yenilmemesi kişinin damak zevkine bırakılmıştır.
Hayvanların yumurtası ve sütü ise genellikle etlerinin hükmüne bağlanmıştır; ancak bazı ayrıntılar vardır. Buna göre, etinin yenmesi câiz olan bir hayvandan ister canlı iken ister dinî usulüne göre boğazlandıktan sonra çıkan yumurtanın yenmesi bozulmuş olmadıkça câizdir. Bu hususta İslâm bilginleri fikir birliği içindedir.

Ebû Hanîfe’den at etinin haram veya mekruh olduğuna dair nakledilen görüşü esas alan bazı bilginler sütünü de haram veya mekruh olarak nitelendirmişlerse de, mezhepte kabul edilen görüşe göre atın sütü mubahtır, çünkü eti pis olduğu için değil cihad aracı olduğu için yasaklanmıştır.
Etinin yenmesi câiz olan, fakat dinî usulüne göre boğazlanmadan ölmüş bir hayvandan çıkan yumurta ise sertleşmişse yenebilir, aksi halde yenmez.
Eti yenen hayvanların yenmeyen yerleri de bulunmaktadır. Dini kitaplarda eti yenen hayvanın 7 yeri yenmez diye belirtilmiştir. Bunlar akan kan, idrar aleti, hayaları , bezleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesidir.


Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 1

Your email address will not be published.


admin

admin

Allahın haram kıldıgı nimetlerden zak durun, haram kılınan nimetleri ve usulune göre kesilmeyen hayvanların etlerini bize yedirenleri Allaha havale ediyorum…