Ergenlikde Bagımlıgılı etkileyen Faktörler

Bagımlılık nedir? Bagımlılık gecicimidir? Bagımlılıkdan tedavi ile kurtulabilirmiyim sorular ve cevapları!!

Genclerin Ergenlikde Bagımlılıga yatkınlıgını tetikleyen nedenler nelerdir? Genclerin Bagımlıgıga baslama nedenleri?

bagımlılık

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık; bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır.

      Daha ayrıntılı tanımlamak gerekirse madde bağımlılığı:

 • Olumsuz sonuçlarına karşın madde alımının durdurulamadığı,
 • Maddeyi sağlamak-kullanmak, etkilerinden kurtulmak için çok zaman harcandığı,
 • Sosyal aktivitelerin bırakılıp, kişiler arası sorunların yaşandığı,
 • Bireyin kendisinden beklenen sorumlulukları almasına engel olduğu,
 • Fiziksel veya psikolojik problemlere neden olmasına rağmen madde alımının devam ettiği,
 • Madde alınmadığında kişilerde yoksunluk belirtilerinin yaşandığı,
 • Alınan madde miktarının giderek arttığı bir durumdur.

Bağımlılık Kronik Bir Beyin Hastalığıdır Ne Demektir?

Bağımlılık hipertansiyon, şeker hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektirir ve tedaviyi bırakmak tekrarlara neden olabilir. Bu nedenle hayat boyu maddeden uzak durmak, mutlaka tedavi ve destek almak gereklidir.

Ergenlik Döneminde Riskli Faktörler Nelerdir ?

Ergenlik dönemi risk faktörlerini 3 başlık altında açıklayabiliriz. Bunlar:

1- Bireysel Faktörler

 • Genetik yatkınlığının olması,
 • Okula devamsızlığının yüksek olması,
 • Okul başarısının düşük olması,
 • Psikiyatrik hastalıklarının olması,
 • Benlik saygısının düşük olması,
 • Okulda ve sosyal çevresindeki akran gruplarına kabul edilmemesi,
 • Madde kullanan akranlarla ilişki kurması,
 • Suç işleyen kişilerle arkadaşlık kurması,
 • İstismara uğramış olması,
 • Travma gibi faktörler etkili olmaktadır.

2- Ailesel Faktörler 

 • Olumsuz ebeveyn modeli,
 • Uyuşturucu maddenin zararı konusunda ailenin düşüncesi,
 • Aile içi denetimin iyi olmaması,   
 • Kaotik aile yapısı,
 • Aile içi şiddet,           
 • Ebeveyn-çocuk iletişiminde yetersizlik,
 • Aile içerisinde öfke kontrolünün olmaması,
 • Ebeveyn-çocuk arasında yakın ilişkiler kurulamaması,
 • Pasif aile yapısı,
 • Aile denetiminin yetersiz olması çocuğun tütün alkol ya da uyuşturucu madde kullanmaya başlamasında önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir.

3- Sosyal ve Çevresel Faktörler

 • Yasaların yaptırım ve denetim eksikliği
 • Alkol ve Madde kullanımını destekleyen sosyal etmenler
 • Uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğinin kolay olması
 • Yoksulluk ve gelir dağılımında aşırı dengesizlik
 • Göç    
 • Medya ve internet etkisi
 • Alkol ve madde kullanan medyatik kişilerin etkisi

Bağımlılıkta Riskli Dönemler Var Mıdır ?

Bağımlılıkta riskli dönemler olarak adlandırılan geçiş dönemleri önemlidir. Bunlar;

 • İlköğretimden-ortaöğretime geçiş,
 • Ergenlik dönemi (en riskli dönemlerden biridir),
 • Üniversite veya iş için aileden uzaklaşma( sigaraya, alkol ve uyuşturucu maddeye başlama riski yüksektir.),
 • Aile içi huzursuzluk, parçalanma gibi dönemler,
 • Ailede yaşanan kriz dönemleri, ebeveyn ayrılığı veya kaybı, aile fertlerinden birinin ciddi sağlık sorunu yaşaması,
 • Travma sonrası dönemler dikkat edilmesi gereken dönemlerdir.    

Bağımlılıkta Koruyucu Faktörler Nelerdir ?

   Bağımlılıktan koruyucu faktörler:

 1- Bireysel faktörler                                                          

 • Sağlıklı olmak,                                              
 • Sevecen olmak,                                              
 • Uyumlu olmak,                                                                    
 • Başarılı, olumlu özellikleri olan arkadaşlara sahip olmak,
 • Ailenin ve kişinin beklentilerin olumlu olması,     
 • Kişinin iç disiplinin olması,                         
 • Kişinin içsel kontrolünün olması,                    
 • Sorun çözme yetilerine sahip olmak,            
 •  Toleranslı olmak.

2- Aile ve sosyal çevre    

 • Öğrenmeyi destekleyen ebeveynler olması,    
 • Ebeveynlerin eğitim seviyesi,                      
 • Kontrollü serbesti sağlaması,                     
 • Ebeveynin sigara, alkol ve uyuşturucuya olumsuz bakış açısının olması,
 • Ailede ve toplumda suç işleme oranının az olması,
 • Ailenin eğitimi önemsemesi ve kişiyi bu yönde desteklemesi,
 • Ebeveynlerin çocuk yetiştirme konusunda bilinçli olması ,    
 • Ebeveynler ve çocuk arasında güçlü bağların olması,
 • Ebeveynlerin çocuğunun hayatıyla yakından ilgilenmesi,
 • Ailenin; çocuğun maddi, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması,
 • Ebeveynin çocuğunun nerede olduğunu ve kiminle zaman geçirdiğini bilmesi.
 • Aile ilişkilerinde çatışma olmaması,                  
 • Kişinin olumlu akran ilişkilerinin olması,
 • Yüksek benlik saygısının olması,
 • Akraba ilişkilerinin güçlü olması,   
 • İyi komşuluk ilişkilerin olması,                                   
 • Dört çocuktan az olması,                             
 • Okulun gence kendini gerçekleştirmesi için olanaklar sunması,
 • Öğrenme, katılım ve sorumluluğu destekleyen okul ortamı,
 • Kaliteli sağlık hizmeti,                      
 • Sosyal hizmetlerin varlığı,                                
 • Stresli yaşam olaylarının az olması, 
 • Kişinin sosyoekonomik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi. 

Madde Yoksunluğu Nedir?

Uzun süre yoğun biçimde kullanılan bir maddenin kan ve doku düzeyinde düşerken ortaya çıkan fizyolojik ve bilişsel belirtilerine yoksunluk denir. Yoksunluk belirtilerinin çıkmasının ardından kişi bu belirtileri hafifletmek ya da bunlardan kaçınmak için maddeyi kullanma ihtiyacı duymaktadır. Kullanılan maddeye ve fiziksel duruma göre değişkenlik göstermekle birlikte hekim desteği ile atlatılabilecek bir süreçtir.

Ne Kadar Madde Kullanılınca Bağımlı Olunur?

Madde kullanmaya başladıktan ne kadar süre sonra bağımlılık gelişeceğini söyleyebilmek için birçok etkenin değerlendirilmesi gerekir. Bunlar; maddenin cinsi, özellikleri, kullanan kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı gibi etkenlerdir. Bu nedenle kimin ne zaman bağımlı olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Bununla birlikte bazı maddeler tek kullanımla dahi bağımlılığa yol açabilmektedir.

Kimler Bağımlı Olabilir?

Herkes bağımlı olabilir. Bağımlılık sürecine etki eden çok sayıda faktör vardır. Kişinin genetik yapısı, cinsiyeti, var olan ruhsal hastalıkları, dürtüsellik ve yenilik arama gibi kişilik özellikleri, yaşadığı çevre, kaotik ev ortamı, ailede ebeveynlerin madde kullanımı olması, uygun ebeveyn denetiminin eksikliği, çocukluk çağında olumsuz yaşantılar, arkadaşların etkisi, maddeyi erken yaşta kullanmaya başlamak, maddenin kendisine bağlı özellikler bağımlılığın gelişimini etkiler.

Bir kereden bir şey olmaz diyerek, uyuşturucu madde alımının kontrol edilebileceği, başkaları bağımlı olsa da kişinin kendisinin bağımlı olmayacağı düşüncesi, kendi iradeleri ile bu durumu kontrol altında tutabilecekleri gibi inanışlar bireyin bağımlılık riskini arttırır.

Bağımlılık Biter Mi? Tedavisi Mümkün Mü?

Uyuşturucu madde kullanan kişiler tedavi olabilir. Özellikle tedavi ilkelerini yerine getiren kişilerde uyuşturucu maddeyi bırakma oranı çok yüksektir. Tedavi sadece uyuşturucu maddenin bırakılması değil, kişinin sosyal yaşamına geri dönmesini ve yaşamını sağlıklı biçimde sürdürebilmesini de içerir. Bu durum uyuşturucu madde olmadan yaşam tarzının yeniden inşa edilmesi ile mümkün olmaktadır.

Kişinin tedavi olma konusunda motivasyonu ve tedaviye uyumu çok önemlidir. Kullanıcılar arasında “bu hastalığın bir tedavisi olmadığı” yanlış bir kanıdır. İsteklilik ve kararlılık tedaviyi mümkün kılmaktadır.

2 yorum

 1. Welcome to Almamea – Your Healthy Corner

 2. Aşerme Nedir?
  Kişinin alkol ve uyuşturucu madde kullanmak için şiddetli bir arzu duymasıyla birlikte, kullanmaya iten bir dürtü hissetmesidir. Bu istek beyinden kaynaklanır ve kişinin hiç beklemediği bir anda gelebilir. Ancak bir süre sonra geçer. Kişinin bu duygu ve belirtileri iyi tanıması gerekir. Kısa bir süre sonra bitecek olan bu durumu atlatmanızda 191 hattı size yardımcı olacaktır.

birdeee için cevap yaz. Çık

---Lutfen Kibar bir sekilde yorum yapın---

Hakkında ForumTartisma

forumtartisma ailesi
Scroll To Top