Düşünceyi Geliştirme Yolları

Konuları daha anlaşılır ve okuyucuya daha anlaşılır  aktarabilmek için kullanılan yöntemlerdir. 7 ana başlıkta incelemek mümkündür. Bunlar;

» Karşılaştırma
» Tanımlama
» Örneklendirme
» Tanık Gösterme
» Benzetme
» Kişiselleştirme
» Sayısal Verilerden Yararlanma

Karşılaştırma: Birden fazla kavram arasında hem benzerlik hem de farklılıkları belirtmek amacıyla karşılaştırma yönteminden faydalanılır. Çoğunlukla tartışmacı ve açıklayıcı anlatım türünde tercih edilir. Bu yöntem genellikle varlıkların, kavramların farklı ya da ortak yönleri belirtmek amacıyla tercih edilir.

Tanımlama: Bir varlığı, bir kavramı temel niteliğiyle belirtmedir. Yazılarda çoğunlukla soyut kavramlar tanımlanır. Yazar, okuyucunun kafasında sınırları tam çizilemeyen bu kavramları tanımlayarak hem kavrama bakış açısını verir hem de okurun kavrama gücünü artırır.Kimi zaman sözlüksel tanımlara başvurulsa da çoğunlukla, yazar tanımlayacağı şeye, yazdığı savunduğu düşünceye uygun bir tanım getirmeyi dener.

Tanım cümleleri ya “… denir.” ya da “…dir.” şeklinde biter. “Bu nedir?“, “Kimdir?” sorusunun yanıtı tanım cümlesidir.

Örneklendirme: Bir düşünceyi inandırıcı kılmak için örneklere başvurmaktır. Soyut haldeki düşüncenin somut hale getiril­mesidir. Anlatımı görünür ve anlaşılır kılmak için bu yola başvurulur.

Tanık Gösterme: Yazarın, metinde savunduğu düşünceyi doğrulamak amacıyla tanınan ya da görüşlerine önem verilen kişilerin metinde sözlerine yer vermeye denir. Genellikle önemli kişilerin sözleri alıntı yapılarak kişiler tanık gösterilir. Sadece kişinin ismini yazılarda vermek doğru değildir, kişinin ismi ile beraber konu hakkında düşünce ve sözlerine de yazıda yer vermek gerekir.

Benzetme: Kavram, varlık, olay veya durumların herhangi bir ilgiden dolayı birbirlerine benzetilerek anlatılmasıdır. Genellikle “gibi, sanki, andırıyor, tıpkı” gibi ifadelere yer verilir.

Kişiselleştirme: İnsan dışı varlıklara insana özgü niteliklerin aktarılmasıdır.

Sayısal Verilerden Yararlanma: Düşünceyi geliştirme yolları içindeki son başlık olan sayısal verilerden yararlanma, konuyla ilgili yapılan istatistiklerin rakamsal sonuçlarından yararlanmaktır.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.