Dava Nasıl açılır??


Türkiye’de Dava Nasıl açılır, Dava Açmak ücretlimidir, Dava Açmadan bilinmesi gerekenler?

Dava Nasıl Açılır?

Dava mahkemeye vereceğiniz bir dilekçe ile açılır. Bu dilekçede olması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansının, harca tabi değil ise sadece gider avansının tahsil edilmesinden sonra ilgili mahkemeye kayıt olur ve bu tarihte davanız açılmış olur.

Dava açmak “yetkili mahkemeye” dava dilekçenizi dava harcı ve gider avansı ile birlikte teslim etmekten ibarettir. Bu tarif kolay görünse de dava açmak önemli yasal sonuçları olan ve mali yük getirmesi ihtimali bulunan ciddi bir iştir.

Unutmayınız ki; davayı açmak işlemi basit olsa da işin kendisi son derece ciddidir ve bazen uzun süre alır. Bu hususu mutlaka göz önünde bulundurmalı ve yaptığınız işin göründüğü kadar basit olmadığını, sonuçlarının çok ciddi olabileceğini bilmelisiniz.

Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz durumlarda mahkemelere başvurup hakkınızın size iade edilmesini talep etmek anayasal hakkınızdır. Bu hakkınızı kullanmaktan çekinmeyiniz. Ancak bu hakkınızı kullanırken konuyu etraflıca değerlendirmeniz gerekir. Davayı kazanma ihtimalinizi, kaybettiğiniz takdirde davanın size kaç liraya ve ne kadar zamana mal olacağını önceden hesaplamanız lehinize olacaktır.

DAVAMI NEREDE AÇMALIYIM?

Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Hangi tür mahkemenin görevli olduğunu tespit ettikten sonra, hangi yer mahkemesinin yetkili olduğunu da belirlemeniz gerekir. Bu sorunun kısa bir cevabı olmadığı ve hatalı mahkemeye başvurmak zaman, para ve hak kayıplarına yol açabileceği için davanızı açmadan önce bu konuda bir hukukçudan profesyonel yardım almanız faydalı olabilir.

DAVA AÇMADAN ÖNCE NELERİ BİLMEM GEREKİR?

Bir avukat yardımından faydalanmayacak iseniz aşağıdaki soruları kendi kedinize sorunuz;

a) Dava açmak için yeterli bilgiye sahip olduğunuza emin misiniz? 
b) Davanızı takip etmek konusunda kararlı mısınız? Dava açtıktan sonra takip etmeyi ihmal etmeniz, davanızın reddedilmesine veya açılmamış sayılmasına neden olabilir. 
c) Davanızın olumsuz sonuçlanması halinde ne gibi sonuçlar doğuracağını değerlendirdiniz mi? Bir avukatınız varsa sizi bu konularda tam olarak bilgilendirmesini talep ediniz; 

Dava Açmak ücretli degildir?

Açılacak dava türüne göre Dava masraflar cıkabilmektedir.

Yasal olarak  davacı dava açarken,

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, (genellikle iki taraf olur 10Tl tebligat gideri en başta ödenir.)

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, (Örneğin  tanık varsa (20×3)+(10×3)=90TL ödenir.)

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL ulaşım gideri, (keşif bedeli ortalama 200TL’dir, ulaşım gideri ile 275Tl ödenir.)

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, (ortalama 200-300TL ödenir.)

d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL, toplamını avans olarak öder.

Bunların yanı sıra herhangi bir değişkene bağlı olmayan (maktu) harçlar ise:

Başvuru Harcı: 25.2 TL (Sulh ve İcra Hukuk mahkemelerinde 11.7TL, Aile, Fikri Sınai Haklar, Asliye Hukuk, Tüketici, Ticaret ve İş Mahkemelerinde 25,7TL )
Dosya Gideri: 60 kuruş
Peşin Harç: 25TL’den başlar (mahkemeye ve delillerinize göre değişir.)
Tebligat Gideri: 90 TL (avukat ve kişi sayısına göre değişir. 2 avukat 3 tanık 2 bilirkişili örneğimiz içindir.)
Vekalet Suret Harcı: 7.6 TL (2 avukat içindir.)

Nisbi harçlar ise, değeri para ile ölçülen alacaklara ilişkin davalarda,

-Alacak miktarının Binde 68,1 oranında nispi harç ödenir.
-Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
-Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 4,55)
-Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38)

Nispi harçlar (25,20 TL)‘den aşağı olamaz.

Toparlamak gerekirse örneğin 3 tanıklı, 2 avukatlı, 2 bilirkişili bir çekişmeli boşanma davasında 770TL gibi bir ücreti dava açarken ödemiş olmanız gerekir. Anlaşmalı boşanma durumu varsa, tanık ve bilirkişiye ihityaç duyulmayacağından 2 avukatlı davada ödeyeceğiniz gider avansı 200TL’dir. Tanıma davası açacaksanız yine bilirkişi keşif tanık olmayacağından 200TL gider avansı ödersiniz. Yahut 1000TL’lik alacak için Tüketici mahkemesinde açacağınız bilirkişisiz bir davada ödenecek tutar ilk başta yine 200TL’dir. Somut olayınıza ilişkin olarak belirli yazılımlar ile de hesaplama yapma imkanı bulunmaktadır.Kategorisi : Tartişma KonularıYazı Hakkında Fikriniz varmı ??