Dabbetül-Arz’ın Zuhuru

Dabbetü’l-Arz’ın Zuhuru

DABBETÜ’L-ARZ’IN ZUHURU VE GÜNEŞ’İN BATI’DAN DOĞMASI

a. Dabbetü’l-Arz’ın Yapacağı Şeyler

249/8. «Dabbetü’l-Arz beraberinde Hz. Süleyman AS’ın mührü, Hz. Mûsâ AS’ın asası bulunduğu halde çıkar. Mü’minin âsa ile yüzünü nurlandırır. Kâfirin de mühürle burnunu mühürler. 

Öyle ki, ziyafet ehli toplanırlar da, biri diğerine, “Ya mü’min!” veya “Yâ kâfir!” diye hitap edebilir olurlar.» (Hz. Ebû Hüreyre RA)

NOT: Dabbet-ül Arz’ın nasıl bir mahlûk olduğu tam mânâsı ile bilinmemekle beraber, kendisi Kıyametin büyük alâmetlerinden olup güneşin batıdan doğuşu sırasında zuhur eden bir mahlûk olduğu anlaşılmaktadır.

b. Güneş’in Batıdan Doğması

243/3. «Altı şey gelmeden amellere müsâraat ediniz, koşuşturunuz! Güneşin batıdan doğuşu, duhan, Dabbetü’l-Arz, Deccal, ölüm (çokluğ) ve kıyamet.» (Hz. Enes RA)

 

477/4. «Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O batıdan doğduğunda, insanlar onu görür ve hepsi de iman ederler. Lâkin işte bu imanın, daha önce iman etmediği için hiç bir nefse fayda vermediği zamandır.» (Hz. Ebû Hüreyre RA)

c. Güneş’in Batıdan Doğuşu ile Tövbe Kapısının Kapanacağı

87/10. «Allah-u Zülcelâl Hazretleri tövbe için mağripte bir kapı yarattı; genişliği yetmiş yıllıktır. Güneş batıdan doğmadıkça bu kapı kapanmaz. Bunlar âyet istiyorlar. “O günde iman edeceklerin imanı fayda vermeyecektir.”» (Hz. Safvan ibni Assal RA)

322/4. «Allah-u Zülcelâl Hazretleri batıdan tövbe için öyle bir kapı açtı ki, genişliği yetmiş yıllık mesafedir. Bu kapı, güneş batıdan doğmayınca kapanmaz.» (Hz. Safvan RA)

242/2. «Tövbe kapısı açıktır. Güneş batıdan doğuncaya kadar kapanmaz.» (Hz. Safvan RA)

Dabbetül-Arz’ın Zuhuru : KAYNAK BELİRTİLMELİ

 

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.