Coğrafyanın Prensipleri

Coğrafyanın Prensipleri nelerdir?

Coğrafyanın temel dört prensibi bulunmaktadır. Bunlar nedensellik, dağılış, karşılaştırma ve sentezdir. Nedensellik, karşılaştırma ve sentez ilkeleri tüm bilimlerin ortak prensipleridir. Dağılış pren­sibi ise coğrafyayı diğer bilimlerden farklı kılar.

  • Nedensellik: Doğal ortam ve insan yaşamındaki tüm değişimler birer nedene dayanmaktadır. Bu nedenle coğrafya olayların sonuçlarını ele almadan önce, mutlaka nedenlerine inmektedir, örne­ğin; levha hareketleri sonucunda depremlerin yaşanmaktadır.
  • Karşılaştırma: Dünya’da bir olay yaşanırken, geçmişte mutlaka bu olaya benzer olaylar yaşan­mıştır. Bu nedenle coğrafya daima yaşanan süreçleri geçmiş süreçlerle karşılaştırarak sonuçlara ulaşır, örneğin; geçmişte yaşanan depremlerle günümüzde yaşanan depremleri karşılaştırır.
  • Dağılış: Coğrafya tüm olay ve olguların yeryüzünde veya belirlenmiş bir alandaki dağılışını gös­termek zorundadır. Dağılış ilkesi coğrafyaya özgü en önemli ilkedir, örneğin, depremlerin dünyadaki dağılışının harita ile gösterilmesi.
  • Sentez: Elde edilen tüm bilgi ve bulgular bu prensiple bir araya getirilir. Böylece sonuçlara ulaşılır, örneğin; geçmişte ve günümüzde yaşanan depremler karşılaştırılarak gelecekte yapılması gerekenleri açıklar.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.