Büyük Bas Hayvanlarda Hibe

büyük bas hayvanlarda hibe

büyük bas hayvanlarda hibe

Ülkemizde son yıllarda en çok rağbet edilen işlerden bir tanesi de büyükbaş hayvancılık projeleridir. Özellikle son yıllarda artan et fiyatları özellikle besi hayvancılığını oldukça karlı bir hale getirdi. Bundan dolayı artık büyük şehirde yaşayanlar bile tekrar köyüne dönüp hayvancılıkla uğraşmak istiyorlar. Son dönemde doktorluğu, mühendisliği, öğretmenliği bırakıp da hayvancılıkla uğraşmaya başlayanların haberlerini sıklıkla görür olduk. Fakat özellikle büyükbaş hayvancılığa iyi bir şekilde başlamak için ciddi bir sermaye gerekmektedir. 10-20 başlık bir büyükbaş hayvancılık tesisi için bile 200 Bin TL civarı bir kaynak ayırmanız gerekmektedir.

Fakat ülkemizde tasarruf oranlarının çok düşük olması sebebi ile bu işe girişmek isteyenlerin büyük çoğunluğu bu imkana sahip değildir. İşte tamda burada devreye hayvancılık için devlet hibe destekleri girmektedir. Finansman olarak yetersiz olan üreticiler devletin sağladığı imkanlarla hayvancılığa başlayabilmekte veya var olan faaliyetlerini artırabilmektedirler. Bu imkanlar bazen geri ödemesiz finansman yani hibe, bazende düşük faizli veya faizsiz krediler olmaktadırlar.

Büyükbaş Hayvancılık İçin Geri Ödemesiz Kredi İmkanları

Hükumet son yıllarda tarım ve hayvancılık politikalarına stratejik önem vermeye başladı. Geçmiş dönemlerde yoğun olarak yaşanan köyden kente göçü tersine çevirebilmek için özellikle hayvancılık konusuna özel önem vermektedir. Bunlarında sonuçları yavaş yavaş alınmakta kırsal kesimde modern tesis kurarak hayvancılığı dünya standartlarında yapanların sayısı artmaktadır. Devletin bu konuda pek çok desteği bulunmakla birlikte  en çok öne çıkan 2 hibe programından bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Kredi, diğeri ise IPARD projesi ile verilen desteklerdir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Verdiği
Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Kredi Desteği

2016 yılında kırsal kesimde yaşayan gençler arasında çok büyük heyecan yaratan Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Kredi projesine yaklaşık 400 bin genç başvuruda bulundu. 30 Bin TL geri ödemesiz kredi için yarışan gençler arasından yaklaşık 20 bin genç bu imkana kavuştu. Projenin ilk yılı olması ve aynı özelliklere sahip çok fazla kişinin başvurması sebebiyle kazanamayanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı oluştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2017 yılı için tekrardan bu karşılıksız finansman imkanını genç çiftçilere sunacak. Geçtiğimiz günlerde Bakan Çelik yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde Genç Çiftçiler için yeniden proje başlatacaklarını belirtti. Bu yıl farklı olarak gençlere %60 ithal, %40 ise yerli hayvan dağıtılacağını, böylece Erzuru’da Kars’ta bulunan yetiştiricilerin de kazanacağını söyledi.

Genç Çiftçi Projesinden Kimler Faydalanabilir:

 • Yaşı 18-40 arasında olmalı;
 • Nüfusu 20.000 in altında kırsal kesimde yaşayanlar;
 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalı;
 • Okur-yazar olmalı ve örgün öğretime devam etmiyor olmalı;
 • Başvuru tarihi itibari ile ücretli çalışıyor olmamalı;
 • Vergi mükellefi olmamalı;
 • Daha önce Bakanlığın başta hibe kredi desteğinden faydalanmamalıdır.

Bu desteklerden faydalanmak isteyen gençler bağlı bulundukları il/ilçe il müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 2016 yılında en çok proje desteği büyükbaş hayvancılık alanında verildi. 2017 yılı genç çiftçi desteğinde de yine büyükbaş hayvancılık alanında verilmesi beklenmektedir. Sizde başvuru şartlarını sağlıyorsanız mutlaka bu geri ödemesiz finansman için başvuruda bulununuz.

IPARD 2 Hibe Destek Programı ile Büyükbaş Hayvancılık Yapmak

IPARD programı Avrupa Birliği ile Tarımda Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) nun birlikte sağladığı, AB’ye katılım sürecinde mevcut üretim tesislerinin modernleştirilmesini amaçlayan bir hibe destek programıdır. IPARD 2 programı ile desteklenen projelere %50-70 arasında karşılıksız kredi imkanı sağlamaktadır.

Fakat IPARD projeleri genelde büyük ve pahalı tesislerdir. Bundan dolayı kredinin büyük çoğunluğunu TKDK karşılasa da geriye kalan kısımda ciddi bir miktar etmektedir. Örnek olarak 600 Bin TL lik bir tesis için projeniz onaylandı ise %50 hibe aldığınızı düşünürsek sizin ödemeniz gereken kısımda 300 Bin TL olacaktır. Buda daha çok büyük üreticilerin karşılayabileceği bir tutardır.

Ayrıca IPARD desteği daha çok tesis kurulumları için verilebilmekte, canlı hayvan için destek verilmemektedir. Yani tesisinizi IPARD desteği ile TKDK kuracak hayvanların teminini ise siz yapacaksınız. Buda daha çok zaten hayvancılıkla uğraşıp modern bir tesis edinmek isteyen üreticiler için bir fırsattır.

Eğer sıfırdan başlayarak IPARD desteği ile hayvancılığa başlayacaksanız mutlaka elinizde ciddi miktarda para bulunması gerekmektedir.

IPARD 2 Desteği İle Yapılabilecek Tarımsal Yatırımlar;

1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,
2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar,
3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,
4- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı
5- Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri
6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları

IPARD 2 İle Desteklenen Büyükbaş Hayvancılık Yatırımları;

101-1 : Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 : Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLERİNE %50 HİBE DESTEĞİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ülkemizde hayvan varlığının arttırılması ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla belirlenen 12 ile damızlık düve yetiştiriciliği için %50 hibe desteği sağlayacaktır.

Bu kapsamda desteklenecek olan iller;  Kars, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş,  Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Bayburt,Kırklareli, Tekirdağ ve Trabzon’dur.

Bu destek çok büyük işletmeler için verilecektir. İşletmeyi kuracak olan yetiştiricilerin en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır yetiştirici olması gerekmekte ve en az 500 başlık etçi, sütçü veya kombine saf ırk yetiştirecek tesis projeleri ile başvurmaları gerekmektedir. Bu işletmeler yeni yeniden kurulma veya kapasite arttırımı ile bu sayılara çıkması gerekmektedir.

Damızlık Erkek Hayvan Temininde %50 Hibe Desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı DAP, KAP, KOP ve DOKAP projesi kapsamında yer alan illerde sığır ve koyun, keçi işletmelerinin inşaatları ve erkek hayvan teminleri için %50 hibe desteği sağlamaktadır. Bu finans desteği bakanlık tarafında 2014-2018 yılları arasında uygulanacaktır. 2017 yılı desteği için başvurular Nisan ayında alınacaktır.

Hibe desteği hangi yatırımları içermektedir?

1.Yeni ahır/ağıl inşaatı yapmak veya ahır/ağılların tadilatı yaptırma işlerinde kullanılmak üzere % 50 hibe destek kredisi verilecektir.

2.Küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin kullanımı için damızlık koç ve teke alımlarında %80 hibe destek kredisi verilecektir.

Kamu ve Özel Bankalarca Sağlanan Destekler Nelerdir?

Ziraat Bankasında Büyükbaş Hayvancılık İçin Verilen Destekler

Ziraat Bankası hem ilk kez kurulacak hem de mevcut kapasitesini arttıracak işletmeler için kredi imkanı sağlamaktadır. İşletmeniz için kredi kullanmanın ön şartı tesisin en az 10 başlık üretime sahip olmasıdır.

Ziraat Bankası Büyükbaş Süt Hayvancılığı için Kredi Sağladığı Harcama Kalemleri;

 • Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık, en az bir doğum yapmış büyükbaş hayvan (sığır, manda) alımı
 • Barınak yapımı ve tadilatı
 • Süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımı
 • Yem hazırlama ünitesi alımı
 • Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı
 • Gübre yönetimiyle ilgili altyapı ve alet/ekipman alımı
 • Diğer yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.

Ziraat Bankası Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki İşletme Kredileri;

 • Tek yıllık yem bitkisi üretim giderleri
 • Diğer işletme giderlerinin finansmanı sağlar.

Kaynak: Ziraat Bankası

EDİTÖR NOTU:

Ziraat Bankasının dışında Denizbank, Garanti Bankası, Finans Bank ve Şekerbank gibi pek çok bankada hayvancılık kredisi kullandırmaktadır. Fakat şunu peşinen belirtelim, bankalar kredi kullandırırken çok seçici davranmakta ve verdikleri kredi için pek çok teminat ve kefil istemektedir. Eğer işinizde başarılı olamaz ve kredinizi ödeyemezseniz ciddi sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz.

Bundan dolayı eğer gerçekten hayvancılık ile uğraşmak istiyorsanız ilk önce işe özkaynaklarınızla ve borçsuz şekilde başlayınız. Gerekirse sadece 1 hayvan alın besleyin. Böylece hem bu işi yapıp yapamayacağınızı anlarsınız hem de borçsuz şekilde devam edersiniz. İlerleyen yıllarda hayvan sayınız artacağından risksiz şekilde organik bir büyüme gerçekleştirirsiniz.

Şunu unutmayın bugün işlerinde başarılı olan pek çok büyük iş adamı işlerine en küçük girişimlerle başlamışlar, sabır etmişler ve çok çalışmışlardır. Sizde işe büyük riskler alarak başlamaktansa, küçük yatırımlarla gücünüz ölçüsünde başlayınız. Sabırla çalıştığınızda emin olun işlerinizin ilerleyen yıllarda kendiliğinden büyüyeceğini göreceksinizdir.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.