Büyü Bozma Duaları


En tesirli büyü bozma duası

Büyü bozma duaları, günlük hayatta sıkça okumamız gereken önemli dualardadır.

Zira büyü, biz farkında olmadan da hayatımızın her anında etkili güçlerden biridir.

Büyünün tesirinde olduğu için uzun yıllar mutsuz yaşayan sayısız insan vardır.

Ne yazık ki bu insanların büyük bir kısmı sorunu başka etkenlere bağladığı için sıkıntılarından kurtulamamaktadır.

Günümüzde büyü dendiği zaman insanların büyük bir kısmı “gerçeklikten uzak, hayali bir eğlence ortamı” algısına kapılmaktadır. Bu yanlış düşüncenin yerleşmesinde elbette ki Hollywood sinema filmlerinin etkisi çok büyüktür. Bu filmlerde büyü kavramı çok sık dile getirilerek kavramın içi boşaltılmıştır. Hatta cin, peri, ifrit gibi korkunç kimi kavramları dahi birer sinema kahramanı haline getirmişlerdir.

Halbuki gerçek hiç de öyle değildir. Hayat, bir film değildir ve büyü meselesi de kesinlikle bir senaryodan ibret görülemez. İşin aslı çok daha ciddidir ve derinlikli bir incelemeyi zorunlu kılmaktadır.

Büyü ve sihir var mıdır?

Aslında bu sorunun hiç sorulmaması gerekmektedir. Çünkü bir İslam’a inanan bir mümin için cevap çok açık ve nettir.

Kuran’da birçok ayette (toplamda 39 defa) sihir kelimesi geçmektedir. Kuran’da bahsi geçen sihir, göz yanılması anlamında olmayıp doğrudan doğruya büyünün karşılığı olarak kullanılmıştır. Bu da bize İslam’ın büyüyü kabul ettiğini açıkça beyan etmektedir.

Kuran-ı Kerim‘deki büyü kavramına açıklık getiren çok sayıda hadis ile Peygamberimizin uygulamaları da büyünün varlığına yönelik kesin ispatlar olarak değerlendirilebilir.

Bu temel kaynakların yaklaşımları yanında İslam ulemasından çok sayıda alimin konu ile ilgili yorumları ve binlerce hayat deneyimi de şüpheye yer bırakmayacak ölçüde büyünün varlığına ispattır.

Büyü bozma duasına geçmeden önce büyü belirtilerinin neler olduğuna bakmakta fayda vardır. Çünkü sorunun çözümüne geçmeden önce teşhisini yapmak zorunludur.

Büyü belirtileri nelerdir?

Büyü belirtileri büyünün olup olmadığına dair önemli bilgiler sunan verilerdir.

Fakat bilinmelidir ki bazı insanlarda bu belirtilerden hiçbirisi görülmeyebilir. Bu türde hiçbir belirti göstermeden büyüye maruz kalma durumuna “hal-i raz” adı verilir. Fakat bu tarzdaki  “belirtisiz büyülenme” çok az insanda görülmektedir.

Hal-i raz istisna tutulursa genel olarak büyü belirtileri şöyle sıralanabilir:

 

Büyü bozma duasını büyüye maruz kalanın bir yakını da yapabilir mi?

Büyüye maruz kalan kişilerin çoğu büyülendiklerini hiçbir surette kabul etmemektedir. Hatta büyülendiklerine dair söz söylendiğinde müthiş derecede kızmaktadırlar. Bu nedenle kişinin anne babası ya da yakınlarından biri de büyü bozmak amacıyla bu duayı okuyabilir. Fakat kimden büyünün kalkması için dua ediliyorsa duanın niyet kısmında onun adı mutlaka belirtilmelidir.

Büyü bozma duası hangi tür büyülere karşı etkilidir

Bilindiği üzere saç büyüsü, domuz yağı büyüsü, mum büyüsü, tırnak büyüsü, nohut büyüsü, papaz büyüsü gibi onlarca çeşit büyü vardır.

Büyülerin bir kısmı doğrudan doğruya kişiye zarar vermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu tür büyülere “kara büyü” denir. Kara büyülerde kişilerin ayrılması, sakat kalmaları hatta ölmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle son derece tehlikeli büyülerdir.

Kimi büyüler de vardır ki iyilik  amacıyla yapıldıkları iddia edilir. Bu tarz büyülere de“akça büyü” denir.

Akça büyülerin belirtildiği gibi faydalı ve zararsız olduğu görüşü katiyen yanlıştır.

Çünkü akça büyülerin olumsuzlukları hemen ortaya çıkmamakta bir süre sonra tesirleri görülmektedir.

Büyü bozma duası ister kara büyü olsun ister akça büyü olsun bütün büyü türlerine karşı son derece etkilidir.

Büyü bozma duasının belli bir zamanı var mıdır?

Evet, vardır. Büyü bozma duası günün her vakti okunamaz. Bu duanın en makbul kabul edildiği zaman sabah ezanı ile gün doğumu arasındaki vakittir. Bu zaman aralığı içinde yapılan dualara icabet daha güçlü olmaktadır. Yani dua bu saatte daha makbul kabul edilmektedir.

Büyü bozma duasının sözleri

Büyü bozma duası aslında Kuran’daki iki kısa surenin art arda okunması ile ortaya çıkmış bir duadır. Bu sureler Felak suresi ile Nas suresidir.

Büyü bozma duasında önce Euzubesmele çekilir ve ardından kelimeyitevhit okunur. Ardından önce Felak suresi okunur ve hiç ara vermeden  Nas suresine geçilir. Tabi Nas suresine geçmeden önce de Euzubesmele ve kelimeyitevhit okunur. Yani tam sıralama şu biçimdedir:

  1. Euzubesmele
  2. Kelimeyitevhit
  3. Felak suresi
  4. Euzubesmele
  5. Kelimeyitevhit
  6. Nas suresi

 

Yukarıdaki sıraya uygun okuma 1 adet büyü bozma lafzı olarak değerlendirilir. Büyü bozmak için bu lafız tam 11 defa peş peşe okunur.

Okumalar bittikten sonra büyü bozma duasının hatim kısmı şu orijinal lafızlarıyla okunur:

“Bismillahi la yedirru maasmihi şeyun fil ardi ve la fis semai ve hüves semiül alim.”

Bu hatime duası da bittikten sonra “amin” denilerek eller yüze sürülür ve dua tamamlanmış olur.

Bu dua sayesinde inşallah en kötü ve etkili büyüler bir çırpıda hükümsüz kalmaktadır.

Duaya konu olan her iki sure de Kuran’ın en kısa sureleridir. Bu itibarla sabah ezanı sonrası başlanan dua, güneş doğmadan önce rahatlıkla bitirilebilir. Yani Allah’ın da izni ile ertesi güne büyünün tesiri olmadan başlanır.

Büyü yapmaktan uzak durmak ve her koşulda duaya başvurmak

Büyü yaptırmak, İslam’da kesin bir dille yasaklanmıştır. Hatta büyü, yedi büyük günahtan biri kabul edilmiştir. İslam tarihinde sık sık büyücülerin çeşitli yöntemlerle cezalandırıldığına da tanık olunmuştur.

Buna karşın Müslüman ülkelerde de maalesef büyüye tevessül eden çok sayıda insan çıkmaktadır.

Büyünün en fazla tercih edildiği alan ise aşk konusudur. Aşık etme ve bağlama büyüleri en yaygın başvurulan büyü türleridir.

Ancak büyü gibi karanlık bir metodu uygulayıp günaha bulaşmak yerine dua etmenin emin yoluna başvurmak çok daha isabetli bir karar olacaktır.

Siz siz olun büyüden ve büyücülerden uzak durun.Etiketler: , , ,

Kategorisi : Gizli ilimlerYazı Hakkında Fikriniz varmı ??