Bütün HTML Kodları

HTML programlama dilinde kullanılan tüm kodlar aşağıda listelenmiştir:

Html Koodları ve Kod Açıklamaları

 • <!–…–> Açıklama eklemek.
 • <!DOCTYPE> Dosya türünü yazmak.
 • <a> Bağlantı vermek.
 • <abbr> Kısaltma.
 • <acronym> Kısaltmayı açıklamak.
 • <address> Adres vermek.
 • <area> Resim üzerinde alan belirtmek.
 • <b> Kalın yazmak.
 • <base> Tüm bağlantılar için ana yolu bildirme.
 • <bdo> Yazı yönünü bildirme.
 • <big> Büyük yazmak.
 • <blockquote> Alıntı yapmak.
 • <body> İçeriğe başlangıcı bildirmek.
 • <br> Satır atlamak.
 • <button> Buton eklemek.
 • <caption> Tablo başlığı belirtme.
 • <center> Hizayı ortalar. Yok
 • <cite> Alıntı yapmak.
 • <code> Bilgisayar kodu şeklinde yazmak.
 • <col> Tablo sütununu belirtme.
 • <colgroup> Tablo sütun gruplarını belirtme.
 • <dd> Açıklama eklemek.
 • <del> Üstü çizili yazı yazmak.
 • <div> Dosyada alan belirtme.
 • <dfn> Bir terim açıklamak.
 • <dl> Terimler listesi.
 • <dt> Terim açıklamak.
 • <em> Vurgulu yazı.
 • <fieldset> Alan belirleme.
 • <form> Form kullanma.
 • <frame> Alt pencere açmak (frame)
 • <frameset> Alt pencereleri tanımlamaya başlamak.
 • <h1> to <h6> Başlık (1-6 arası)
 • <head> Dosya bilgilerini açıklama bölümü.
 • <hr> Yatay çizgi çekmek.
 • <html> HTML’ye başlamak.
 • <i> Sağa yatık yazmak.
 • <img> Resim eklemek.
 • <input> Form nesnesi eklemek.
 • <ins> Vurgu yapmak.
 • <kbd> Kelime yazdırma.
 • <label> Etiket belirleme.
 • <legend> Bir alan için başlık belirleme.
 • <li> Listeleme.
 • <link> Dosyaya bağlantı verme.
 • <map> Resim tanımlama.
 • <meta> Dosya bilgisi tanımlama.
 • <noscript> Script desteği yoksa yapılacaklar.
 • <object> Bir obje ekleme (flash vs.)
 • <ol> Numaralandırılmış liste ekleme.
 • <optgroup> Seçim grubu.
 • <option> Sürükle-bırak seçim listesi.
 • <p> Paragraf.
 • <param> Parametre bildirme.
 • <pre> Formatlı yazı ekleme.
 • <q> Küçük alıntılar için.
 • <samp> Bilgisayar yazı tipi kullanma.
 • <script> Script tanımlama.
 • <select> Seçim kutusu tanımlama.
 • <small> Küçük yazma.
 • <span> Bir alan tanımlaması.
 • <strong> Vurgu yapmak.
 • <style> Stil belirleme.
 • <sub> Normalden aşağı yazı.
 • <sup> Üs yazmak.
 • <table> Tabloya başlamak.
 • <tbody> Tablo başlangıcı.
 • <td> Sütun belirleme.
 • <textarea> Metin kutusu.
 • <tfoot> Tablo altlığı.
 • <th> Tablo başlığı.
 • <thead> Tablo başlığı.
 • <title> HTML Dosyası başlığı.
 • <tr> Satır belirleme (tablo).
 • <tt> TT Yazı.
 • <ul> Madde işaretli liste.
 • <var> Değer.
 • <xmp> PRE komutunun aynısı. Yok

 

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.