Bazı Numunelerin “Yaş Tayininde” Hangi ESR Metodu Kullanılır?


Bazı Numunelerin “Yaş Tayininde” Hangi ESR Metodu Kullanılır?

Numunelerin ESR tekniği ile yaşının tayininde “eklemeli doz metodu” kullanılmaktadır. Bu metotta; numuneye verilen her bir ışınlama dozu için ESR spektrumu alınır ve şiddet değeri okunur. Sonra diğer adımda başka bir doz uygulanır ve aynı işlem tekrar edilir. Bu doz-cevap ölçümü 5-6 adım için tekrarlanır. Sonuçta verilen doz değerlerine karşı elde edilen ESR şinyal şiddeti  grafiği elde edilir.

Eklemeli doz metodunda elde edilen doz-cevap grafiği 

Elektron Spin Rezonans spektrometresinde ölçülen nicelik; değişen manyetik alana göre elde edilen spin yoğunluğu ya da çiftlenmemiş elektronların sayısının, elde edilen ESR  dozimetrik sinyalin tepe-tepe(T-T) değeridir. Değişen manyetik alana göre elde edilen spin yoğunluğu (çiftlenmemiş elektronlar) şiddeti, numuneye verilen doz ile artar.Numune için “eklemeli doz metodu” uygulanarak elde edilen doz-cevap eğrisi sayesinde “eşdeğer doz” belirlenir. Değişik metotlarla belirlenen “yıllık doz” da kullanılarak; eşdeğer dozun belirlenen yıllık doza bölünmesiyle numunenin ESR tekniği ile belirlenen “yaşı” bulunur.Kategorisi : Tartişma KonularıYazı Hakkında Fikriniz varmı ??