Bağımlılık Nedir? Madde bağımlılığı Nedir?

Bagımlılık nedir? Bagımlılık ne demekdir? Bağımlılık çesitleri nelerdir? Madde Bagımlılıgı ne demektir!! Bagımlılık nedenleri nelerdir?

Bağımlılık Nedir?

bagımlılık

Bağımlılık; bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır.

      Daha ayrıntılı tanımlamak gerekirse madde bağımlılığı:

 • Olumsuz sonuçlarına karşın madde alımının durdurulamadığı,
 • Maddeyi sağlamak-kullanmak, etkilerinden kurtulmak için çok zaman harcandığı,
 • Sosyal aktivitelerin bırakılıp, kişiler arası sorunların yaşandığı,
 • Bireyin kendisinden beklenen sorumlulukları almasına engel olduğu,
 • Fiziksel veya psikolojik problemlere neden olmasına rağmen madde alımının devam ettiği,
 • Madde alınmadığında kişilerde yoksunluk belirtilerinin yaşandığı,
 • Alınan madde miktarının giderek arttığı bir durumdur.

Bağımlılık Cesitleri nelerdir?

Bağımlılık Türleri; Bağımlılık türleri denildiği zaman kişilerin kullandığı maddelerin türünden bahsedilmektedir. Ayrı kategorilerde incelenmektedir.

 • Teknoloji Bağımlılığı 
 • Alkol Bağımlılığı 
 • Kumar Bağımlılığı 
 • Kokain Bağımlılığı 
 • Tütün Bağımlılığı 
 • Sigara Bağımlılığı 
 • Taş (Crack) Bağımlılığı 
 • Eroin Bağımlılığı
 • Ekstazi Bağımlılığı 
 • Uçucu Madde Bağımlılığı 
 • Amfetamin Bağımlılığı 
 • Metamfetamin Bağımlılığı 
 • Eş Bağımlılık 
 • Alışveriş Bağımlılığı 
 • Çocuk ve Gençlerde Madde Bağımlılığı 
 • Seks Bağımlılığı 
 • Esrar Bağımlılığı
 • Opiat Bağımlılığı 
 • İlişki Bağımlılığı 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre madde bağımlılığı türleri;

 • Opiat Tipi Bağımlılık
 • Alkol, Barbütürat, Benzodiazepin Tipi Bağımlılık
 • Esrar Tipi Bağımlılık
 • Kokain Tipi Bağımlılık
 • Uyarıcı Tipi Bağımlılık
 • Hallusinojen Tipi Bağımlılık
 • Solunan Çözücü Tipi Bağımlılık
 • Tütün Tipi Bağımlılık

DSM-5’te 10 ayrı madde kümesi tanımlanmıştır:

 1. Alkol
 2. Kafein
 3. Kenevir (esrar)
 4. Halüsinojenler (LSD, meskalin, fensiklidin vb.)
 5. Uçucular (tiner, benzin, gazolin, bali vb.)6)Opiyatlar (morfin, eroin, kodein, metadon vb.)
 6. Dinginleştirici, uyutucu ve kaygı gidericiler (diazepam, klorazepat vb.)
 7. Uyarıcılar (amfetamin, ekstazi, kokain vb.)
 8. Tütün
 9. Diğer bilinmeyen maddeler

Ayrıca Davranışsal bağımlılıklar aşağıda sıralanmıştır

 • İnternet Bağımlılığı
 • Kumar Bağımlılığı
 • Alışveriş Bağımlılığı
 • Seks (Sex) Bağımlığı
 • İlişki Bağımlılığı
 • Yeme Bağımlılığı

Bağımlılık türleri kişilerin kullandığı maddeye ve bağımlılık çeşitine göre değişmektedir. Bağımlılık türleri genel hatlarıyla kişilerin bağımlı olduğu nesneye göre değişkenlik göstermektedir. Bağımlılık türleri tedavisinde NPAMATEM merkezinde detalı olarak incelenip kişiye özel bir tedavi programı çıkarılmaktadır. Kişiye özel uygulanan tedavi programı ile kişi multidisipliner yaklaşım ile çok yönlü bir tedaviye alınır.
NPAMATEM olarak kliniğimizde hastalarımızın tedavisinde kullandığımız birçok yöntem bulunmaktadır. 
Bunlar: 

 1. Bireysel Psikoterapi
 2. Bağımlılıkla ilgili Grup Terapileri
 3. Etkileşim Grup Terapileri 
 4. İlaç Tedavisi
 5. Nöromodülasyon yöntemler (Derin Beyin Uyarım (Deep TMS) tedavisi
 6. Aile eğitimleri

Bağımlılık türlerini genel çerçevede değerlendirilecek olursak şunu söyleyebiliriz, bağımlılık türleri kendi içerisinde ayrılmaktadır. Bu yüzden kişinin uzman bir ekiple değerlendirilip ele alınması ve kişiye özel bir tedavi planı yapılması gerekmektedir.

Bagımlılık nedenleri nelerdir?

Bağımlı Kimdir?

Öncelikle madde kullanan herkesin “bağımlı” olma riski vardır. Daha önce de bahsedildiği gibi, bağımlılık biyo-psiko-sosyal bir hastalıktır. Kişinin alışılmış olan herhangi bir ilaç veya maddeye karşı engellenmesi imkansız psikolojik ve fizyolojik bir ihtiyaç duyması, alınan miktarın ve alınma sıklığının giderek artması, alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ve bu ilaç veya madde alınmadan günlük hayatın sürdürülmesinin imkansız hale gelmesidir. Bağımlılık süreklilik gösteren bir hastalıktır. Kişiyi uğradığı tüm kayıplara rağmen madde aramaya zorlar.

Bağımlılığın Altında Yatan Sebepler Nelerdir?

Bağımlılığın biyolojik, sosyal, psikolojik, davranışsal ve genetik nedenlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Fakat nedenini tek bir etken ile açıklamak mümkün değildir. Olasılıkla birçok etken bir araya geldiğinde bağımlılık tablosu oluşmaktadır. Aile araştırmaları özellikle ikiz çalışmaları genetik ve çevresel etkenlerin önemini birbirinden ayırmamıza yardımcı olmaktadır.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.