Aşı Uygulanmaması Gereken Kişiler

Aşı Uygulanmaması Gereken Kişiler kimlerdir?

Aşıların uygulanmaması gereken kişiler var mıdır ?

Aşıların uygulanmaması gereken durumlar son derece nadirdir. Aşıların kesin uygulanmaması gereken durumlarda ilgili aşı uygulanmaz.  Önlem alınarak aşı yapılacak durumlarda aşı takviminin ne şekilde tamamlanacağına, takip eden hekim tarafından karar verilir.

Aşıların uygulanmaması gereken genel durumlar

 • Bir aşının daha önceki dozlarında gelişen ciddi bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi durumunda, o aşının sonraki dozları  yapılmamalıdır. 
 • Bir aşı bileşenine karşı gelişen anafilaktik reaksiyon durumunda, bu maddeyi içeren diğer aşılar da yapılmamalıdır.
 • Hekim tarafından belirlenmiş ağır bağışıklık eksikliklerinde (hastalık veya ilaçlara bağlı), canlı aşılar (BCG, KKK, ağızdan çocuk felci aşısı, suçiçeği aşısı) yapılmamalıdır.

Aşılanmaya engel oluşturmayan durumlar

Aşağıda belirtilen durumlarda aşı uygulaması ertelenmez, aşı takvimine göre uygulamaya devam edilir.

 • Allerji veya astım (yukarıda anlatıldığı gibi, aşının belirli bir bileşenine karşı bilinen bir alerjidışında),
 • 38.5 °C’nin altında seyreden solunum yolu enfeksiyonu veya ishal gibi hafif hastalıklar, 
 • Ailede aşıyı takiben yan etki görülme öyküsü, ailede havale geçirme, felç veya epilepsi bulunma öyküsü (aşı yan etkileri genetik geçiş göstermez), 
 • Antibiyotik tedavisi görme, 
 • Anne sütü alma, 
 • Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar, serebral palsi, Down sendromu gibi kalıcı nörolojik durumlar, prematürite (asılama ertelenmemelidir), •Ameliyat öncesi ve sonrası, gelişmegeriliği, yenidoğan sarılığı öyküsü, 
 • Topikal (cilt üzerine krem/merhem), aerosol (solunum yolu ile) şeklinde veya lokalize eklem içi (intraartiküler, intrabursal veya tendon içi vb.) steroid kullanımı ya da ağız yolu ile düşük doz steroid kullanımı (2 mg/kg veya 20 mg/gün dozundan az), havale geçirme öyküsü 
 • Aşılama sonrası ateş görülebileceğinden, ateşli nöbet geçirme öyküsü olan çocuklarda ateş çıkması beklenen dönemde ateş düşürücü verilmesi uygundur. Çocuk nöbet tedavisi alıyorsa tedavisine aksatılmadan devam edilmelidir.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published.