Aile ve Eşler arasında mutluluk duası


Merhaba güzel yurdumun güzel insanları :

Aile huzuru ve Eşler arasında mutlulugu artırmak icin sizler icin bu güzel yazıyı hazırladım.

Allahım evinizden mutlulugu ve huzuru esinizden sevginizi hiç eksik etmesin. Amin.

Esler arasında mutlulugu arttırmak icin Dua :

Allah’ım sen gönlümde olanı hiç şüphesiz benden iyi bilirsin. Gönlüme muhabbet ve hayatıma neşe nasip et. Onun bana, beni de ona meylettir. Sen azim olansın sen kadir olansın.”

Nisanlınızın veya evleneceginiz es adayının sizi sevmesi icin Dua

“İnnel lezîne âmenû ve amilus sâlihâti se yec’alu lehumur rahmânu vuddâ.”

Bu cümle aslında bir ayeti kerimedir. Meryem suresinin 96.ayeti olan bu lafızların Türkçe meali şu biçimdedir:

“İnanıp salih amel işleyenler için Rahman, gönüllere bir sevgi koyacaktır.”

Baba ve anne icin coçukları ile aile baglarını güçlendirme duası

Yahibbunehüm ke hubbillah, vellezine amenu eşeddü hubbel lillah ve ellefe beyne kulubihim lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim,

(Burda niyet tekrar edilecektir)

Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil müteveklkilun

Eşler Arası (Karı Koca arası) Soguklugu, küslügü dargınlıgı giderecek Dua

Duanın Anlamı: “Allah’ım! Kalplerimizi birleştir(bizi ayrılığa düşürme). Aramızı / sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi (şirk, küfür ve nifak) karanlıklarından kurtar, (iman ve İslam) aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaşır. Allah’ım! Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi (her türlü kötülükten ve günahtan) koru.” (İbn Hibban, Rakaik, No: 996)

Duanın Okunuşu: “Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-selami ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibne’l-fevahışe ma za- hara minha ve ma betane. Allahümme’hfazna fi esma ma ve ebsarina ve ezvacina.”

“EL-KEBİR”

Her ne olursa olsun esinizi seviyor ve onunla evliliginizi devam ettirmek istiyor ama bir türlü sonuç alamıyorsanız ihsallah El-Kebir esma’sı sizi yardımcı olacaktır.

EL-Kebir’i 232 defa “Ya Kebir celle celalühü” derseniz Allahım esinizi kalbini size karsı yumusatır.

Allahım eslerimiz ve coçuklarımızla huzurlu ve mutlu bir hayatı bize nasip etsin, Amin.Kategorisi : En Güzel DualarYazı Hakkında Fikriniz varmı ??