Abani

Abani Farsça kökenli bir kelimedir.

abani görseli

Abani nedir? : Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş.

Abani ne demek? :ipekten, sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz kumaş

Bursa âbânisi : Üzeri turuncu iplikle işlenmiş, daha çok sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapılan sarımtırak bir kumaş.

Kadınları ekseriya şalvarla ve başlarında âbâni bir örtü ile geziyorlar (Kerîme Nâdir).

Abaniden yapılmış. Abani sarık: pamuk, ipek, ketenden dokunmuş abani kumaşının fes üzerine sarılması / dolanması ile oluşan sarık türüdür. (İ. H. Baltacıoğlu)

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te abani kelimesi için yapılan ilk tanımlama “Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş.” şeklinde. TDK Güncel Türkçe Sözlük’te yapılan ikinci tanımlama “Bu kumaştan yapılmış.” şeklinde.

Cevapla

---Lutfen Kibar bir sekilde yorum yapın---

Hakkında AkilliAdam

Hayat Akilli insanlar değil, aklını kullananları seviyor
Scroll To Top