Daktilo

Daktilonun diğer bir tanımı ise, elbette meslek olarak sözlüklere girişiyle ilgilidir. Daktilonun yaygın bir meslek olarak tarihinden sanırım Cumhuriyet’le ve yazı devriminden sonra söz edebiliriz. Kadınların toplumsal yaşamda, bürolarda gerçek anlamda yer alabilmesi elbette yeni Türkiye devletinde söz konusu olabilecekti.