Betimleme Nedir Betimleme bir ortamı olayı varlığı imgeyi…